A A A + | -

Articolul 75. Încetarea asistenţei la luarea deciziei

(1) Orice parte a contractului de asistenţă poate declara rezoluţiunea fără motive.
(2) În cazul instituirii unei măsuri de ocrotire judiciare, instanţa de judecată pronunţă rezoluţiunea contractului de asistenţă.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune