A A A + | -

Articolul 758. Transmiterea originalelor actelor de proprietate

(1) Actul care îndreptăţeşte creditorul gajist la transmiterea posesiei bunului îi oferă dreptul creditorului gajist să intre în posesia originalelor actelor care confirmă dreptul debitorului gajist asupra bunului.
(2) În cazul în care debitorul gajist nu-şi execută obligaţia de a transmite creditorului gajist originalele prevăzute la alin.(1), creditorul gajist are dreptul să solicite şi să obţină de la oricare autoritate sau persoană competentă un duplicat.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune