A A A + | -

Articolul 77. Mandatul de ocrotire în viitor a copilului

(1) Părinţii sau părintele supravieţuitor, care nu au fost supuşi măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei sau curatelei şi care exercită ocrotirea părintească asupra copilului minor ori şi-au asumat îngrijirea materială şi morală a copilului adult, pot împuternici unul sau mai mulţi mandatari să reprezinte acest copil în situaţia în care, în urma unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, copilul nu îşi va putea, în mod deplin, conştientiza acţiunile ori exprima voinţa.
(2) Mandatul de ocrotire în viitor a copilului produce efecte în cazul în care părinţii fie sînt decedaţi, fie, în urma unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu îşi pot, în mod deplin, conştientiza acţiunile ori exprima voinţa.
(3) Mandatului de ocrotire în viitor a copilului i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile legale cu privire la mandatul de ocrotire în viitor.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune