A A A + | -

Articolul 771. Radierea grevărilor

Cumpărătorul solicită radierea din registrul garanţiilor sau, după caz, din registrul bunurilor imobile a gajurilor, a sechestrelor şi a interdicţiilor stinse în conformitate cu dispoziţiile art.770 alin.(1), în temeiul confirmării vînzării emise de către creditorul gajist.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune