A A A + | -

Articolul 807. Remiterea unui debitor solidar sau tranzacţia cu el

(1) În cazul în care creditorul remite o datorie sau încheie o tranzacţie cu un debitor solidar, ceilalţi debitori sînt eliberaţi în măsura părţii acelui debitor.
(2) În cazul în care obligaţia solidară a codebitorilor a apărut în legătură cu cauzarea unui prejudiciu, eliberarea obţinută conform alin.(1) se extinde doar în măsura în care este necesară pentru a împiedica creditorul să primească mai mult decît reparaţia integrală, iar ceilalţi debitori îşi păstrează drepturile de regres faţă de debitorul care a fost remis sau a tranzacţionat în măsura părţii neexecutate a acelui debitor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune