A A A + | -

Articolul 811. Acţiunea în regres în cazul satisfacerii obligaţiei de către unul din debitorii solidari

(1) Debitorul solidar care a satisfăcut obligaţia are dreptul să intenteze o acţiune de regres împotriva celorlalţi debitori solidari pentru părţile acestora din obligaţie, împreună cu părţile acestora din cheltuielile rezonabile suportate.
(2) În cazul imposibilităţii stabilirii părţii din obligaţie a debitorilor solidari, aceştia sînt obligaţi unii faţă de alţii la părţi egale.
(3) Debitorul solidar care a satisfăcut obligaţia de asemenea are dreptul, cu respectarea prioritară a drepturilor sau intereselor apărute anterior ale creditorului, să exercite drepturile şi acţiunile creditorului, inclusiv oricare drepturi de garanţie care le însoţesc, în măsura necesară pentru a recupera părţile din obligaţie ale celorlalţi debitori solidari.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune