A A A + | -

Articolul 82. Transmiterea executării mandatului către un terţ

(1) Mandatarul îşi exercită mandatul personal. Acesta poate acorda împuterniciri speciale unui sau mai multor terţi pentru anumite acte juridice.
(2) Mandatarul răspunde pentru faptele terţului în condiţiile art.1481 alin.(3)-(5).

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune