A A A + | -

Articolul 84. Intervenţia instanţei de judecată în modul de exercitare a mandatului de ocrotire în viitor

(1) Orice persoană interesată poate cere instanţei de judecată să anuleze contrasemnarea mandatului de ocrotire în viitor, efectuată conform art.81 alin.(1), dacă nu au fost întrunite condiţiile legale, precum şi să interpreteze conţinutul acestuia sau să determine condiţiile şi modul de executare a mandatului de ocrotire în viitor.
(2) Înainte de a examina cererea privind anularea mandatului de ocrotire în viitor, instanţa de judecată va audia mandatarul şi, după necesitate, mandantul, precum şi va acorda preferinţă dorinţelor şi interesului prioritar ale mandantului şi bunăstării sale.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune