A A A + | -

Articolul 840. Felurile preluării datoriei

(1) Un terţ (noul debitor) poate să preia datoria sau o parte din ea în unul din următoarele feluri:
a) debitorul iniţial este liberat de datorie (substituirea completă de către noul debitor);
b) debitorul iniţial este menţinut în calitate de debitor pentru cazul în care noul debitor nu îşi execută corespunzător obligaţiile (substituirea incompletă de către noul debitor);
c) debitorul iniţial şi cel nou poartă răspundere solidară (adăugarea noului debitor).
(2) În cazul în care este evident că a apărut un nou debitor, dar felul preluării datoriei nu este clar, debitorul iniţial şi cel nou sînt consideraţi debitori solidari.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune