A A A + | -

Articolul 844. Efectele substituirii complete asupra excepţiilor, compensării şi drepturilor de garanţie

(1) Noul debitor poate opune creditorului toate excepţiile pe care debitorul iniţial ar fi putut să le opună creditorului.
(2) Noul debitor nu poate opune creditorului compensarea pe care debitorul iniţial ar fi putut să o opună creditorului.
(3) Noul debitor nu poate opune creditorului niciun drept şi nicio excepţie ce decurge din raportul dintre noul debitor şi cel iniţial.
(4) Liberarea debitorului iniţial se extinde de asemenea asupra oricărei garanţii personale sau reale acordate de către acesta creditorului pentru executarea obligaţiei, cu excepţia cazului cînd garanţia poartă asupra bunului care este transmis noului debitor în calitate de obiect al contractului între debitorul iniţial şi cel nou.
(5) Odată cu liberarea debitorului iniţial, garanţia oferită de orice persoană, alta decît noul debitor, pentru executarea obligaţiei se stinge dacă acea persoană nu acceptă ca garanţia să subziste în folosul creditorului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune