A A A + | -

Articolul 845. Substituirea incompletă

Un terţ poate să convină cu creditorul şi debitorul iniţial să substituie incomplet debitorul, cu efectul că debitorul iniţial este menţinut ca debitor în cazul cînd debitorul nou nu execută obligaţia în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune