A A A + | -

Articolul 847. Adăugarea unui nou debitor

Un terţ poate să convină cu debitorul să fie adăugat în calitate de debitor, astfel încît debitorul iniţial şi cel nou să fie debitori solidari.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune