A A A + | -

Articolul 850. Opţiunea reprezentatului indirect de preluare a drepturilor în cazul insolvabilităţii reprezentantului indirect

(1) Dispoziţiile prezentului articol se aplică atunci cînd reprezentantul indirect a încheiat un contract cu un terţ în baza instrucţiunilor şi pe contul reprezentatului indirect, astfel încît reprezentantul, şi nu reprezentatul, este parte contractantă la acel contract.
(2) Dacă împotriva reprezentantului s-a intentat procedura de insolvabilitate, reprezentatul poate să notifice terţul şi reprezentantul privind preluarea drepturilor reprezentantului conform contractului în raport cu terţul.
(3) Terţul poate să opună faţă de reprezentat orice excepţii pe care le-ar fi putut opune reprezentantului şi toate celelalte excepţii care ar fi disponibile în cazul în care drepturile ar fi fost cesionate prin contract de către reprezentant în folosul reprezentatului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune