A A A + | -

Articolul 851. Contraopţiunea terţului

În cazul în care reprezentatul indirect a dobîndit drepturile reprezentantului conform art.850, terţul poate să notifice reprezentatul şi reprezentantul că optează pentru exercitarea împotriva reprezentatului a drepturilor pe care terţul le are faţă de reprezentant, sub rezerva acelor excepţii pe care reprezentantul le are faţă de terţ.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune