A A A + | -

Articolul 852. Felurile subrogaţiei

(1) Terţul care plăteşte în locul debitorului se subrogă în drepturile creditorului, în forma în care acestea se aflau la data subrogaţiei.
(2) Subrogaţia poate fi convenţională sau legală.
(3) Subrogaţia convenţională poate fi consimţită de debitor sau de creditor. Aceasta trebuie să fie expresă şi, pentru a fi opusă terţilor, trebuie constatată prin înscris.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune