A A A + | -

Articolul 853. Subrogaţia consimţită de creditor

(1) Subrogaţia este consimţită de creditor atunci cînd, primind plata de la un terţ, îi transmite acestuia, la momentul plăţii, toate drepturile pe care le avea împotriva debitorului.
(2) Subrogaţia operează fără consimţămîntul debitorului. Orice stipulaţie contrară este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune