A A A + | -

Articolul 854. Subrogaţia consimţită de debitor

(1) Subrogaţia este consimţită de debitor atunci cînd acesta se împrumută spre a-şi plăti datoria şi, pe această cale, transmite împrumutătorului drepturile creditorului faţă de care avea datoria respectivă.
(2) Subrogaţia se produce numai dacă actul de împrumut, inclusiv de credit, şi chitanţa de plată a datoriei au dată certă, în actul de împrumut se declară că suma a fost împrumutată spre a se plăti datoria, iar în chitanţă se menţionează că plata a fost făcută cu banii împrumutaţi de noul creditor.
(3) Subrogaţia consimţită de debitor are loc fără consimţămîntul creditorului iniţial, în lipsă de stipulaţie contrară.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune