A A A + | -

Articolul 856. Efectele subrogaţiei

(1) Subrogaţia transmite terţului plătitor toate drepturile şi acţiunile creditorului, precum şi accesoriile acestora, în forma în care ele se aflau la data subrogaţiei.
(2) Subrogaţia îşi produce efectele din momentul plăţii pe care terţul o face în folosul creditorului.
(3) Subrogaţia produce efecte împotriva debitorului principal şi a celor care au garantat obligaţia. Aceştia pot opune noului creditor excepţiile pe care le aveau împotriva creditorului iniţial dacă nu au consimţit la subrogaţie.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune