A A A + | -

Articolul 865. Dreptul debitorului de a amîna executarea obligaţiei

Debitorul are dreptul să amîne executarea obligaţiei dacă şi în măsura în care nu poate determina cu bună-credinţă cui trebuie să o execute.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune