A A A + | -

Articolul 868. Executarea în folosul unui creditor aparent

(1) Executarea efectuată cu bună-credinţă în folosul unui creditor aparent este valabilă chiar dacă ulterior se stabileşte că acesta nu era adevăratul creditor.
(2) Creditorul aparent este ţinut să restituie adevăratului creditor prestaţia primită, potrivit regulilor îmbogăţirii nejustificate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune