A A A + | -

Articolul 872. Metoda de executare a obligaţiei pecuniare

(1) Obligaţia pecuniară poate fi executată prin orice modalitate utilizată în mod obişnuit în relaţiile respective la locul executării obligaţiei.
(2) Creditorul care acceptă plata prin utilizarea unui instrument de plată, titlu de creanţă sau a oricărui alt instrument conţinînd o promisiune de plată se prezumă că acceptă executarea sub condiţia că plata va fi efectuată.
(3) Cu excepţia cazului cînd creditorul a indicat un anumit cont, efectuarea plăţii prin transfer poate fi făcută la orice cont deschis pe numele creditorului pe care acesta l-a făcut cunoscut.
(4) Dacă plata se face prin transfer, obligaţia pecuniară se consideră executată la data la care suma de bani care a făcut obiectul plăţii a fost înregistrată în contul prestatorului de servicii de plată al persoanei căreia trebuia să i se facă plata.


 

Vladimir Palamarciuc – Metoda şi moneda de executare a obligaţiilor monetare, 2018

 

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune