A A A + | -

Articolul 889. Egalitatea creditorilor şi cauzele de preferinţă

(1) Sumele obţinute din urmărirea bunurilor din patrimoniul debitorului se împart între creditori proporţional cu valoarea creanţei fiecăruia, cu excepţia cazului în care există între ei cauze de preferinţă ori contracte cu privire la ordinea îndestulării lor.
(2) Creditorii care au acelaşi rang au deopotrivă drept la satisfacerea creanţei, proporţional cu valoarea creanţei fiecăruia dintre ei.
(3) Cauzele de preferinţă sînt privilegiile şi garanţiile reale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune