A A A + | -

Articolul 89. Împuternicirile acordate de mandatul autentic

(1) Prin derogare de la dispoziţiile art.1475, mandatul de ocrotire în viitor formulat în termeni generali împuterniceşte mandatarul la încheierea tuturor actelor juridice prevăzute la art.138-139. Mandatul poate stipula anumite limite ale împuternicirilor mandatarului.
(2) Mandatarul poate încheia un act juridic de dispoziţie cu titlu gratuit doar cu autorizarea autorităţii tutelare, cu excepţia donaţiilor neînsemnate pentru îndeplinirea unor obligaţii morale.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune