A A A + | -

Articolul 890. Privilegiul

(1) Privilegiul este preferinţa acordată de lege unui creditor în considerarea creanţei sale.
(2) Privilegiul este indivizibil.
(3) Privilegiile sînt opozabile terţilor fără să fie necesară înregistrarea lor în registrele de publicitate, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(4) Creanţele garantate cu o garanţie reală se satisfac din contul bunurilor grevate cu prioritate faţă de creanţele privilegiate.
(5) Creanţele privilegiate se satisfac cu prioritate faţă de creanţele fără privilegiu, chiar dacă acestea din urmă s-au născut mai înainte.
(6) Rangul privilegiilor se stabileşte prin lege.
(7) În cazurile expres prevăzute de lege, privilegiul poartă doar asupra anumitor bunuri din patrimoniul debitorului (privilegiile speciale).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune