A A A + | -

Articolul 899. Înaintarea acţiunii revocatorii în privinţa actelor juridice subsecvente

Prin acţiune revocatorie se poate declara inopozabil şi actul juridic subsecvent actului juridic inopozabil încheiat de către debitor. În acest caz, dispoziţiile art.895-900 se aplică în mod corespunzător, în special terţul contractant va fi debitorul, iar dobînditorul subsecvent va fi terţul contractant sau beneficiarul.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune