A A A + | -

Articolul 900. Acţiunea revocatorie de dreptul insolvabilităţii

Dispoziţiile art.895-899 nu afectează dispoziţiile legale privind acţiunea administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului de contestare a actelor şi a prestaţiilor săvîrşite de debitor înainte de declararea insolvabilităţii sale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune