A A A + | -

Articolul 911. Restituirea prestaţiei înlocuite

(1) Dacă debitorul, benevol sau în urma obligării conform art.913, a remediat o executare neconformă prin înlocuirea prestaţiei, acesta are dreptul şi obligaţia de a lua înapoi prestaţia înlocuită pe cheltuiala sa.
(2) Creditorul nu este ţinut să plătească pentru folosinţa prestaţiei înlocuite de care a beneficiat pînă la data înlocuirii.


Adnotare:
Originea reglementării: art. III. – 3:205 DCFR

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune