A A A + | -

Articolul 916. Rezoluţiunea pentru neexecutare esenţială

(1) Creditorul are dreptul la rezoluţiune dacă neexecutarea de către debitor a obligaţiei contractuale este esenţială.
(2) Neexecutarea obligaţiei contractuale este esenţială în unul dintre următoarele cazuri:
a) ea privează în mod substanţial creditorul de ceea ce se putea aştepta în baza contractului, în raport cu întregul raport contractual sau tranşa supusă rezoluţiunii, cu excepţia cazului în care la momentul încheierii contractului debitorul nu a prevăzut şi nici nu putea să prevadă în mod rezonabil acel rezultat;
b) executarea întocmai a obligaţiei ţine de esenţa contractului;
c) ea este intenţionată sau din culpă gravă;
d) dă creditorului motiv să creadă că nu poate conta pe executarea din partea debitorului în viitor.


Adnotare:
Originea reglementării: art. III. – 3:502 DCFR; art. 25 & 49(1)(a) CVIM; art. 7.3.1 Principiile UNIDROIT

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune