A A A + | -

Articolul 923. Rezoluţiunea în cazul pluralităţii de părţi

(1) Dacă într-un contract de o parte sau, după caz, de cealaltă parte există mai multe persoane, dreptul la rezoluţiune poate fi exercitat doar de către toate persoanele de o parte sau, după caz, doar faţă de toate persoanele de cealaltă parte.
(2) Dacă dreptul la rezoluţiune se stinge pentru una dintre persoanele îndreptăţite dintr-o parte, el se stinge şi pentru celelalte persoane îndreptăţite din acea parte.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune