A A A + | -

Articolul 926. Restituirea prestaţiilor obţinute prin executare

(1) Prin efectul rezoluţiunii o parte contractantă (beneficiarul) care a primit vreo prestaţie prin executarea obligaţiilor de către cealaltă parte contractantă în temeiul contractului supus rezoluţiunii sau al tranşei contractului supusă rezoluţiunii este obligată să i-o restituie. În cazul în care ambelor părţi contractante le revin obligaţii de restituire, obligaţiile sînt corelative.
(2) Dacă prestaţia a constat în plata unei sume de bani, suma primită trebuie restituită.
(3) În măsura în care prestaţia (nefiind pecuniară) este transferabilă, ea trebuie restituită prin transfer.
(4) Dacă transferul ar putea cauza efort sau cheltuieli disproporţionate, prestaţia poate fi restituită prin plata valorii sale conform art.930.
(5) În măsura în care prestaţia nu este transferabilă, ea trebuie restituită prin plata valorii sale conform art.930.
(6) Obligaţia de restituire a unei prestaţii se extinde asupra oricăror fructe generate de prestaţie.


Adnotare:
Originea reglementării: art. III. – 3:510 DCFR

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune