A A A + | -

Articolul 986. Confuziunea

(1) Obligaţia se stinge în cazul în care o singură persoană întruneşte calitatea de creditor şi cea de debitor (confuziunea), dacă din lege sau natura obligaţiei scadente nu rezultă altfel. În unele cazuri, dacă confuziunea încetează să existe, efectele ei încetează de asemenea.
(2) Obligaţia nu se stinge prin confuziune dacă aceasta are ca efect lipsirea unui terţ de un drept.
(3) Confuziunea nu operează dacă datoria şi creanţa se găsesc în acelaşi patrimoniu, dar în mase patrimoniale diferite recunoscute de lege.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune