A A A + | -

Articolul 998. Imposibilitatea la momentul încheierii contractului

(1) Contractul este valabil chiar dacă la momentul încheierii lui una dintre părţi se află în imposibilitate de a-şi executa obligaţia.
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu împiedică invocarea nulităţii relative pentru eroare asupra imposibilităţii în condiţiile legii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune