A A A + | -

Articolul 2499. Amînarea partajului masei succesorale

(1) În măsura în care cotele succesorale sînt nedeterminate din cauza faptului că urmează să se nască un comoştenitor, partajul este exclus pînă la înlăturarea motivului care împiedică determinarea.
(2) Partajul este exclus, în măsura în care comoştenitorul nu poate fi încă determinat, şi pînă la pronunţarea unei hotărîri cu privire la încuviinţarea adopţiei, anularea sau nulitatea adopţiei sau pînă la înregistrarea unei fundaţii înfiinţate conform dispoziţiei testamentare a celui care a lăsat moştenirea.
(3) Dacă toţi comoştenitorii au încheiat un contract prin care au convenit să amîne partajul masei succesorale, partajul nu se poate cere înainte de expirarea termenului stabilit în contract. Dacă un termen nu s-a stabilit sau el este mai mare de 10 ani, se consideră ca fiind stabilit un termen de 10 ani.
(4) Partajul este exclus pe perioada în care masa succesorală se află în administrare sau în proces de insolvabilitate.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune