A A A + | -

Articolul 495. Apărarea posesiei preferate pe calea acţiunii în reintegrare

(1) Posesorul anterior este în drept să ceară restituirea bunului de la persoana care exercită stăpînirea de fapt asupra bunului dacă posesia anterioară este preferată în comparaţie cu posesia curentă a acestei persoane.
(2) Posesia anterioară este preferată în comparaţie cu posesia curentă dacă posesorul anterior este de bună-credinţă şi are dreptul să posede, în timp ce persoana care exercită posesia curentă nu are dreptul să posede bunul.
(3) Dacă ambele persoane sînt de bună-credinţă şi au dreptul să posede bunul, dreptul constituit de către proprietar este preferat în comparaţie cu dreptul constituit de către posesorul sub nume de proprietar care nu este proprietar. Dacă această regulă nu se poate aplica, este preferată posesia legitimă care s-a exercitat prima.
(4) Dacă ambele persoane sînt de bună-credinţă, dar niciuna dintre ele nu are dreptul de a poseda bunul, este preferată posesia curentă.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune