A A A + | -

Articolul 7. Organizarea proprietarilor din condominiu

(1) În condițiile prezentei legi, proprietarii din condominiu sunt organizați în asociație.
(2) Hotărârea de înființare a asociației se adoptă, după caz:
a) la etapa constituirii condominiului, conform art. 5; sau
b) la etapa transformării din altă formă juridică de organizare, conform art. 87.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 7 noiembrie 2023

▮ Alte cazuri când poate fi înființată o asociație

Deși art. 7 nu o prevede expres, mai există un caz în care poate fi formată asociația și anume cel prevăzut de art. 22, și anume când există un condominiu.  Acest articol 22 se poate aplica:

a) pentru condominiile declarate prin lege (art. 88, 89 etc.);

b) condominiile care sunt administrate de o mega-asociație, iar proprietarii dintr-un condominiu doresc să-și creeze propria asociație doar pentru condominiul propriu (art. 79).

Aceste din urmă articole sunt norme speciale și trebuie aplicate ca atare.

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 7. Organizarea proprietarilor din condominiu
Norma arată că asociația este forma preferată și încurajată de organizare a proprietarilor unui condominiu, iar comunitatea este doar o formă subsidiară/reziduală provizorie ori permanentă.
Alin. (2) arată diferitele cazuri în care se adoptă o hotărâre de înființare a asociației.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală