A A A + | -

Articolul 7. Organizarea proprietarilor din condominiu

(1) În condițiile prezentei legi, proprietarii din condominiu sunt organizați în asociație.
(2) Hotărârea de înființare a asociației se adoptă, după caz:
a) la etapa constituirii condominiului, conform art. 5; sau
b) la etapa transformării din altă formă juridică de organizare, conform art. 87.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 7. Organizarea proprietarilor din condominiu
Norma arată că asociația este forma preferată și încurajată de organizare a proprietarilor unui condominiu, iar comunitatea este doar o formă subsidiară/reziduală provizorie ori permanentă.
Alin. (2) arată diferitele cazuri în care se adoptă o hotărâre de înființare a asociației.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală