A A A + | -

LPA C civ, art. 17 [Dispoziții tranzitorii privind temeiurile întreruperii cursului prescripției extinctive]

Dispoziţiile art.404 din Codul civil în redacţia introdusă prin Legea nr.133/2018 se aplică termenelor de prescripţie extinctivă care au început să curgă (inclusiv ca urmare a întreruperii cursului anterior) începînd cu 1 martie 2019.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune