A A A + | -

Legea pentru punerea în aplicare a Codului civil

Legea nr. 1125 din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1-5.

Capitolul II
DISPOZIŢII PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MODIFICĂRILOR OPERATE PRIN LEGEA nr.133/2018 PRIVIND MODERNIZAREA CODULUI CIVIL
ŞI MODIFICAREA UNOR ACTE LEGISLATIVE

Secţiunea 1
Dispoziţii generale

Art.6. [Domeniul de aplicare]

Art.7. [Intrarea în vigoare și republicarea]

Secţiunea a 2-a
Dispoziţii privind punerea în aplicare a modificărilor operate la cartea întîi

Art.8. [Dispoziții tranzitorii privind notificările]

Art.9. [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Art.10. [Dispoziții tranzitorii privind reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice]

Art.11. [Dispoziții tranzitorii privind fostele filiale și reprezentanțe și noile sucursale]

Art.12. [Dispoziții tranzitorii privind remediul hotărârii judecătorești care ține loc de act juridic]

Art.13. [Dispoziții tranzitorii privind ratificarea actului juridic]

Art.14. [Dispoziții tranzitorii privind termenele de decădere]

Art.15. [Dispoziții tranzitorii privind registrului procurilor]

Art.16. [Dispoziții tranzitorii privind derogarea prin contract de la dispozițiile legale privind prescripţia extinctivă]

Art.17. [Dispoziții tranzitorii privind temeiurile întreruperii cursului prescripției extinctive]

Art.18. [Dispoziții tranzitorii privind formalităţile de publicitate]

Art.19. [Dispoziții tranzitorii privind aplicarea adaptată a dispozițiilor privind registrele de publicitate]

Art.20. [Dispoziții tranzitorii privind registrele de publicitate care anterior aveau caracter declarativ] ADN

Secţiunea a 3-a
Dispoziţii privind punerea în aplicare a modificărilor operate la cartea a doua

Art.21. [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

Art.22. [Consolidarea dintre teren și construcție: regula]

Art.23. [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari] ADN

Art.24. [Dreptul legal reciproc de preemțiune]

Art.25. [Consolidarea subsecventă dintre teren și construcție]

Art.26. [Lipsa formalităților de publicitate privitor la consolidare și caracterul autonom al noțiunilor din dreptul fiscal]

Art.27. [Superficia legală asupra terenului privat]

Art.28. [Determinarea termenului superficiei legale asupra terenului privat]

Art.29. [Superficia legală asupra terenului public și redevența] ADN

Art.30. [Demolarea nu este exclusă]

Art.31. [Lipsa formalităților de publicitate privitor la superficia legală]

Art.32. [Supraviețuirea drepturilor dobândite anterior, similare superficiei]

Art.33. [Dispoziții tranzitorii privind condominiul]

Art.34. [Dispoziții tranzitorii privind uzucapiunea]

Art.35. [Dispoziții tranzitorii privind gajul]

Art.36. [Dispoziții tranzitorii speciale privind ipoteca]

Art.37. [Subrogarea în poziția debitorului ipotecar în cazul imobilelor neconsolidate]

Secţiunea a 4-a
Dispoziţii privind punerea în aplicare a modificărilor operate la cartea a treia

Art.38. [Dispoziții tranzitorii privind acțiunea revocatorie]

Art.39. [Dispoziții tranzitorii privind dobânda legală de întârziere]

Art.40. [Dispoziții de adaptare privind rezoluțiunea și rezilierea]

Art.41. [Dispoziții tranzitorii privind dreptul de preemțiune]

Art.42. [Dispoziții tranzitorii privind contractele de investiţii în construcţii]

Art.43. [Dispoziții de adaptare privind leasingul]

Art.44. [Dispoziții privind tranzacţia judiciară]

Art.45. [Dispoziții tranzitorii privind participanţii profesionişti care au deţinut licenţe pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor]

Secţiunea a 5-a
Dispoziţii privind punerea în aplicare a modificărilor operate la cartea a patra

Art.46. [Dispoziții tranzitorii privind moștenirea]

Secţiunea a 6-a
Dispoziţii privind punerea în aplicare a modificărilor operate la cartea a cincea

Art.47. [Dispoziții tranzitorii privind normele conflictuale]