A A A + | -

BOOK 1 – GENERAL PROVISIONS

TITLE I
COMMON PROVISIONS
Chapter I
CIVIL LEGISLATION
Article 1. Principles of civil legislation eng
Article 2. Relationships governed by civil legislation eng
Article 3. Consumer and business eng
Article 4. Civil legislation eng
Article 5. Usages eng
Article 6. Analogy of statute and analogy of law eng
Article 7. Temporal application of civil law eng
Article 8. Civil legislation and international treaties eng
Chapter II
RISE OF CIVIL RIGHTS AND OBLIGATIONS.
EXERCISE AND DEFENCE OF CIVIL RIGHTS
Article 9. Grounds for civil rights and obligations eng
Article 10. Exercise of rights and performance of obligations eng
Article 11. Good faith eng
Article 12. Reasonableness eng
Article 13. Abuse of rights eng
Article 14. Prohibition to rely on own illegal or bad faith conduct eng
Article 15. Judicial protection of civil rights eng
Article 16. Legal remedies for civil rights eng
Article 17. Avoidance of illegal acts made by a public Authority
Article 18. Self-help eng
Article 19. Reparation of loss eng
Article 20. Fault eng
Article 21. Protection of personal non-pecuniary rights eng
Article 22. Notices eng
TITLE II
PERSONS
Chapter I
NATURAL PERSONS
Section 1
General Provisions
Article 23. Notion of natural person eng
Article 24. Passive legal capacity of a natural person eng
Article 25. Active legal capacity of a natural person eng
Article 26. Full active legal capacity of a natural person eng
Article 27. Active legal capacity of a minor who reached 14 years of age eng
Article 28. Active legal capacity of a minor under 14 years of age
Article 29. Restrictions for conclusion of juridical acts on behalf of a minor who does not have full active capacity
Article 30. Regime of moneys of minors which do not have full active capacity
Article 31. Prohibition to deprive or limit passive and active capacity
Article 32. Establishment of a judicial protection measure
Article 33. Ineffectiveness of a juridical act to which a minor or a person subject to
a judicial protection measure has concluded without the required consent or authorisation

Article 34. Entrepreneurial and professional activity of a natural person
Article 35. Patrimonial liability of a natural person
Article 36. Name of a natural person
Article 37. Use of name
Article 38. Domicile and temporary residence
Article 39. Poof of domicile or temporary residence
Article 40. Domicile of minor and a person deprived of active legal capacity
Article 41. Professional office
Article 42. Chosen domicile
Section 2
Respect Due to the Human Being and its Inherent Rights
Article 43. Personality rights
Article 44. Prohibition of certain pecuniary acts
Article 45. Right to own image
Article 46. Violations of private life
Article 47. Limits to the right to private life
Article 48. Implied consent
Article 49. Respect owed to the deceased
Section 3
Tutorship and Curatorship of Minors
Article 50. Temeiurile instituirii tutelei şi curatelei asupra minorilor
Article 51. Tutela minorului
Article 52. Curatela minorului
Article 53. Instituirea tutelei şi curatelei asupra minorului
Article 54. Obligaţia de informare despre minorii asupra cărora trebuie instituită tutela sau curatela
Article 55. Tutorele şi curatorul minorului
Article 56. Consiliul de familie al minorului
Article 57. Tutorele supleant şi curatorul supleant. Tutorele special şi curatorul special
Article 58. Caracterul personal şi gratuit al tutelei şi curatelei
Article 59. Obligaţiile tutorelui minorului şi ale curatorului minorului
Article 60. Administrarea patrimoniului minorului pus sub tutelă
Article 61. Administrarea fiduciară a proprietăţii celui pus sub tutelă
Article 62. Revocarea calităţii de tutore şi curator. Revocarea tutelei şi a curatelei
Article 63. Încetarea tutelei şi curatelei
Article 64. Publicitatea tutelei şi curatelei minorului
Section 4
Contractual and Judicial Measures of Protection
Sub-Section 1
Common Provisions
Article 65. Temeiurile, formele şi principiile ocrotirii
Article 66. Competenţa generală a instanţei de judecată şi a autorităţii tutelare
Article 67. Ocrotitorul autorizat
Article 68. Obligaţiile generale ale persoanei însărcinate cu ocrotirea
Article 69. Respectarea instrucţiunilor în vederea ocrotirii
Article 70. Regimul locuinţei persoanei ocrotite
Article 71. Regimul conturilor persoanei ocrotite
Article 72. Remunerarea persoanei însărcinate cu ocrotirea
Article 73. Răspunderea persoanei însărcinate cu ocrotirea
Sub-Section 2
Assistance in Decision-making
Article 74. Asistenţa la luarea deciziei
Article 75. Încetarea asistenţei la luarea deciziei
Sub-Section 3
Mandatul de ocrotire în viitor
§1. Common Provisions
Article 76. Mandatul de ocrotire în viitor
Article 77. Mandatul de ocrotire în viitor a copilului
Article 78. Forma mandatului de ocrotire în viitor
Article 79. Împuternicirile mandatarului
Article 80. Mandatarul
Article 81. Efectele juridice ale mandatului de ocrotire în viitor
Article 82. Transmiterea executării mandatului către un terţ
Article 83. Încetarea şi suspendarea mandatului de ocrotire în viitor care a început să producă efecte
Article 84. Intervenţia instanţei de judecată în modul de exercitare a mandatului de ocrotire în viitor
Article 85. Acordarea împuternicirilor suplimentare de către instanţa de judecată
Article 86. Obligaţia mandatarului privind inventarierea patrimoniului mandantului şi întocmirea dării de seamă
§2. Authentic Mandate
Article 87. Întocmirea, modificarea şi revocarea mandatului autentic
Article 88. Formalităţile de publicitate
Article 89. Împuternicirile acordate de mandatul autentic
§3. Written Mandate
Article 90. Întocmirea, modificarea şi revocarea mandatului în formă scrisă
Article 91. Limitele împuternicirilor acordate de mandatul în formă scrisă
Sub-Section 4
Common Provisions for Judicial Measures of Protection
Article 92. Caracterul subsidiar al măsurilor de ocrotire judiciare
Article 93. Persoanele în privinţa cărora poate fi instituită măsura de ocrotire judiciară
Article 94. Cererea de instituire a măsurii de ocrotire judiciare
Article 95. Revocarea măsurii de ocrotire judiciare
Article 96. Publicitatea instituirii, modificării şi revocării măsurii de ocrotire judiciare
Sub-Section 5
Interim Protection
Article 97. Instituirea ocrotirii provizorii
Article 98. Efectele juridice ale ocrotirii provizorii asupra capacităţii de exerciţiu
Article 99. Ocrotirea patrimoniului
Article 100. Desemnarea ocrotitorului provizoriu
Article 101. Termenul şi încetarea ocrotirii provizorii
Sub-Section 6
Judicial Measures of Protection in the Form of Curatorship and Guardianship
§1. General Provisions
Article 102. Cazurile cînd pot fi instituite măsurile de ocrotire judiciare sub forma curatelei şi tutelei
Article 103. Termenul măsurilor de ocrotire judiciare sub forma curatelei şi tutelei
Article 104. Reînnoirea măsurii de ocrotire judiciare
Article 105. Încetarea măsurilor de ocrotire judiciare sub forma curatelei şi tutelei
§2. Persons Entrusted with Protection
Article 106. Incompatibilităţi la exercitarea măsurilor de ocrotire judiciare sub forma curatelei şi a tutelei
Article 107. Desemnarea curatorului şi tutorelui
Article 108. Desemnarea în absenţa instrucţiunilor în vederea ocrotirii
Article 109. Desemnarea ocrotitorului autorizat
Article 110. Exercitarea personală a curatelei şi a tutelei
Article 111. Renunţarea la calitatea de curator şi de tutore
Article 112. Curatorul supleant şi tutorele supleant
Article 113. Curatorul special şi tutorele special
Article 114. Consiliul de familie al persoanei ocrotite
§3. Protection of Non-Pecuniary Interests
Article 115. Obligaţia de informare despre situaţia personală
Article 116. Actele strict personale
Article 117. Asistenţa ş i reprezentarea în alte acte personale
Article 118. Soluţionarea conflictului de interese
Article 119. Libertatea de alegere a reşedinţei şi libertatea de comunicare
Article 120. Autorizarea căsătoriei
Article 121. Darea de seamă asupra ocrotirii intereselor personale nepatrimoniale
§4. Juridical Acts Concluded during Curatoship
Article 122. Asistenţa curatorului
Article 123. Împuternicirile de reprezentare ale curatorului
Article 124. Liberalităţile persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma curatelei
Article 125. Determinarea conţinutului capacităţii de exerciţiu
Article 126. Curatela restrînsă
§5. Juridical Acts Concluded during Guardianship
Article 127. Împuternicirile de reprezentare ale tutorelui
Article 128. Administrarea patrimoniului persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei
Article 129. Reprezentarea în procedurile judiciare
Article 130. Testamentul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei
Sub-Section 7
Administration of the Estate of the Persons Protected by a Judicial Measure in the Form of Guardianship
§1. General Provisions
Article 131. Principiile administrării
Article 132. Rolul tutorelui supleant
Article 133. Intervenţia terţilor
§2. Competence of the Family Council and the Guardianship Authority
Article 134. Bugetul anual şi contractarea profesioniştilor
Article 135. Efectuarea investiţiilor
Article 136. Limitarea împuternicirilor tutorelui
§3. Powers of a Guaradian
Article 137. Întocmirea inventarului
Article 138. Actele juridice care nu sînt supuse autorizării
Article 139. Actele juridice supuse autorizării
Article 140. Actele juridice interzise
§4. Preparation, Verification and Approval of the Report
Article 141. Darea de seamă anuală
Article 142. Verificarea dării de seamă
Article 143. Scutirea de obligaţia întocmirii dării de seamă
Article 144. Auditarea dării de seamă
Article 145. Darea de seamă la încetarea calităţii de tutore
Section 5
Common Provisions in respect of Guardianship and Curatorship of Minors and Measures of Protection
§1. Guardianship Authority
Article 146. Autoritatea tutelară şi competenţa în domeniul măsurilor de ocrotire
Article 147. Procedura aplicabilă autorităţii tutelare
Article 148. Audierea persoanei ocrotite
Article 149. Audierea persoanei ocrotite la locul aflării
Article 150. Dezbaterea în contradictoriu a chestiunii
Article 151. Dreptul la asistenţă juridică
Article 152. Audierea altor persoane
Article 153. Efectuarea constatărilor
Article 154. Consultarea dosarului personal
Article 155. Decizia autorităţii tutelare
§2. Family Council
Article 156. Convocarea consiliului de familie
Article 157. Şedinţa consiliului de familie
Article 158. Adoptarea deciziei consiliului de familie fără convocarea în şedinţă (prin corespondenţă)
Article 159. Adoptarea deciziei de către consiliul de familie
Article 160. Secretul şedinţelor consiliului de familie
Article 161. Întocmirea deciziei consiliului de familie
Article 162. Opoziţia autorităţii tutelare
§3. Challenge of Resolutions of the Guardianship Authority and Family Council
Article 163. Contestarea în instanţa de judecată
Article 164. Persoanele care au dreptul de a depune contestaţie
Section 6
Declaration of Absence or Death of a Missing Person
Article 165. Declararea persoanei dispărută fără veste
Article 166. Protecţia bunurilor celui dispărut fără veste
Article 167. Efectele apariţiei persoanei declarate dispărută fără veste
Article 168. Declararea persoanei decedată
Article 169. Efectele apariţiei persoanei declarate decedată
Article 170. Înregistrarea de stat a actelor de stare civilă
Chapter II
LEGAL PERSON
Section 1
General Provisions
§1. Common Provisions
Article 171. Noţiunea de persoană juridică
Article 172. Regimul juridic aplicabil persoanelor juridice străine
Article 173. Tipurile de persoane juridice
Article 174. Persoanele juridice de drept public
Article 175. Persoane juridice de drept privat
Article 176. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice
Article 177. Active capacity of a legal person eng
Article 178. Actele de constituire ale persoanei juridice
Article 179. Înregistrarea de stat a persoanei juridice
Article 180. Registrele de publicitate privind persoanele juridice
Article 181. Durata persoanei juridice
Article 182. Denumirea persoanei juridice
Article 183. Sediul persoanei juridice
Article 184. Răspunderea persoanei juridice
§2. Common Provisions for Functioning of Private Law Legal Persons
Article 185. Obligaţia de a respecta limitele împuternicirilor
Article 186. Obligaţia de a urmări scopul persoanei juridice
Article 187. Duty to act with reasonable skill and care eng
Article 188. Obligaţia de a evita conflictul de interese
Article 189. Obligaţia de a nu accepta beneficii de la terţi
Article 190. Obligaţia de a declara interesul într-un act juridic sau operaţiune care se propune persoanei juridice
Article 191. Obligaţia de confidenţialitate
Article 192. Derogări, limitări şi excluderi de la obligaţiile şi răspunderea administratorului
Article 193. Condiţiile acţiunii de tragere la răspundere a administratorului
Article 194. Răspunderea administratorului pentru fapta altora
Article 195. Dreptul membrului de a înainta acţiunea pe cale oblică
Article 196. Acţiunea directă faţă de administrator şi/sau faţă de persoana juridică
Article 197. Administratorul de fapt şi administratorul aparent
Article 198. Fostul administrator
Article 199. Administratorul persoană juridică
Article 200. Eliberarea din funcţie a administratorului
Article 201. Împuternicirile acordate de către organul suprem ori de supraveghere
Article 202. Nulitatea hotărîrii organului persoanei juridice
Article 203. Persoanele afiliate
§3. Reorganization and Liquidation of Legal Persons
Article 204. Reorganizarea persoanei juridice
Article 205. Succesiunea de drept în cazul reorganizării persoanelor juridice
Article 206. Actul de transmitere şi bilanţul de repartiţie
Article 207. Garantarea drepturilor creditorilor persoanei juridice în cazul reorganizării ei
Article 208. Fuziunea persoanelor juridice
Article 209. Proiectul contractului de fuziune
Article 210. Hotărîrea de fuziune
Article 211. Cererea de înregistrare a fuziunii
Article 212. Înregistrarea fuziunii
Article 213. Efectele fuziunii
Article 214. Dezmembrarea persoanei juridice
Article 215. Proiectul dezmembrării
Article 216. Aprobarea proiectului dezmembrării
Article 217. Cererea de înregistrare a dezmembrării
Article 218. Înregistrarea dezmembrării
Article 219. Efectele dezmembrării
Article 220. Nulitatea fuziunii sau dezmembrării
Article 221. Răspunderea organului executiv şi a organului de supraveghere
Article 222. Transformarea persoanei juridice
Article 223. Dizolvarea persoanei juridice
Article 224. Dizolvarea persoanei juridice de către instanţa de judecată
Article 225. Administrarea fiduciară
Article 226. Înregistrarea dizolvării
Article 227. Lichidatorul persoanei juridice
Article 228. Informarea creditorilor
Article 229. Termenul de înaintare şi modul de admitere a creanţelor
Article 230. Bilanţul de lichidare
Article 231. Protecţia drepturilor debitorilor
Article 232. Lichidarea patrimoniului societăţii dizolvate
Article 233. Executarea creanţelor creditorilor
Article 234. Repartizarea activelor persoanelor juridice cu scop lucrativ
Article 235. Repartizarea activelor persoanelor juridice cu scop nelucrativ
Article 236. Termenul de repartizare a activelor
Article 237. Radierea persoanei juridice din registru
Article 238. Redeschiderea procedurii de lichidare
Article 239. Insolvabilitatea persoanei juridice
Article 240. Sucursala persoanei juridice
Article 241. Sucursala persoanei juridice străine în Republica Moldova
Article 242. Notarea insolvabilităţii sau lichidării persoanei juridice străine care are sucursală în Republica Moldova
Article 243. Lichidarea şi radierea sucursalei persoanei juridice străine din registrul de publicitate al Republicii Moldova
Article 244. Publicaţiile persoanei juridice
Section 2
Companies
§1. Common Provisions
Article 245. Dispoziţii generale cu privire la societăţile comerciale
Article 246. Constituirea societăţii comerciale
Article 247. Actul de constituire al societăţii comerciale
Article 248. Înregistrarea de stat a societăţii comerciale
Article 249. Nulitatea societăţii comerciale
Article 250. Efectele declarării nulităţii societăţii comerciale
Article 251. Formarea capitalului social al societăţii comerciale
Article 252. Aportul la capitalul social al societăţii comerciale
Article 253. Aportul în natură la capitalul social al societăţii comerciale
Article 254. Drepturile asociatului societăţii comerciale
Article 255. Obligaţiile asociatului societăţii comerciale
§2. General Partnership
Article 256. Dispoziţii generale cu privire la societatea în nume colectiv
Article 257. Actul de constituire al societăţii în nume colectiv
Article 258. Conducerea societăţii în nume colectiv
Article 259. Administrarea societăţii în nume colectiv
Article 260. Reprezentarea societăţii în nume colectiv
Article 261. Lipsirea şi renunţarea la dreptul de administrare şi de reprezentare a societăţii în nume colectiv
Article 262. Repartizarea veniturilor şi pierderilor societăţii în nume colectiv
Article 263. Răspunderea asociaţilor societăţii în nume colectiv pentru obligaţiile ei
Article 264. Modificarea componenţei asociaţilor societăţii în nume colectiv
Article 265. Retragerea asociatului din societatea în nume colectiv
Article 266. Efectele retragerii asociatului din societatea în nume colectiv
Article 267. Decesul sau reorganizarea asociatului societăţii în nume colectiv
Article 268. Urmărirea participaţiunii asociatului din capitalul social al societăţii în nume colectiv
Article 269. Dizolvarea societăţii în nume colectiv
Article 270. Reorganizarea societăţii în nume colectiv
§3. Limited Partnership
Article 271. Dispoziţii generale cu privire la societatea în comandită
Article 272. Actul de constituire al societăţii în comandită
Article 273. Conducerea administrativă şi reprezentarea societăţii în comandită
Article 274. Drepturile şi obligaţiile comanditarului
Article 275. Răspunderea în cazul acceptării calităţii de comanditar
Article 276. Reducerea participaţiunii comanditarului
Article 277. Înstrăinarea participaţiunii comanditarului
Article 278. Dizolvarea societăţii în comandită
Article 279. Reorganizarea societăţii în comandită
§4. Limited Liability Company
Article 280. Dispoziţii generale cu privire la societatea cu răspundere limitată
§5. Joint Stock Company
Article 281. Dispoziţii generale cu privire la societatea pe acţiuni
Section 3
Cooperatives
Article 282. Dispoziţii generale cu privire la cooperative
Article 283. Statutul cooperativei
Article 284. Înregistrarea cooperativei
Article 285. Capitalul social al cooperativei
Article 286. Conducerea cooperativei
Article 287. Dobîndirea calităţii de membru
Article 288. Încetarea calităţii de membru al cooperativei şi restituirea participaţiunii
Article 289. Reorganizarea şi lichidarea cooperativei
Section 4
Groups of Legal Persons
Article 290. Grupul de persoane juridice cu scop lucrativ
Article 291. Obligaţia de dezvăluire a controlului
Article 292. Dreptul persoanei juridice care exercită controlul să dea instrucţiuni administratorului persoanei juridice controlate
Article 293. Dreptul de a primi informaţii la nivelul persoanei juridice controlate
Article 294. Interesul grupului
Article 295. Abuzul de control
Section 5
Non-Commercial Organizations
Article 296. Dispoziţii generale cu privire la organizaţiile necomerciale
Article 297. Asociaţia
Article 298. Fundaţia
Article 299. Instituţia privată
Article 300. Statutul organizaţiei necomerciale
Article 301. Genurile de activitate ale organizaţiilor necomerciale
Article 302. Activitatea economică a organizaţiei necomerciale
Article 303. Conducerea, administrarea şi reprezentarea organizaţiei necomerciale
Chapter III
PARTICIPATION OF PUBLIC LAW LEGAL PERSONS TO RELATIONSHIPS GOVERNED BY CIVIL LEGISLATION
Article 304. Republica Moldova şi unităţile ei administrativ-teritoriale ca subiecte de drept civil
Article 305. Modalitatea de participare a Republicii Moldova şi a unităţilor ei administrativ-teritoriale la raporturile reglementate de legislaţia civilă
Article 306. Răspunderea civilă a Republicii Moldova şi a unităţilor ei administrativ-teritoriale
Article 307. Instituţia publică
TITLE III
JURIDICAL ACT AND REPRESENTATION
Chapter I
GENERAL PROVISIONS ON THE JURIDICAL ACT
Article 308. Noţiunea actului juridic
Article 309. Actul juridic unilateral, bilateral şi multilateral
Article 310. Actul juridic cu titlu gratuit şi actul juridic cu titlu oneros
Article 311. Actele juridice de conservare, de administrare şi de dispoziţie
Chapter II
CONDITIONS FOR VALIDITY OF JURIDICAL ACTS
Article 312. Consent eng
Article 313. Momentul de producere a efectelor consimţămîntului
Article 314. Imposibilitatea determinării esenţei consimţămîntului
Article 315. Obiectul actului juridic
Article 316. Forma actului juridic
Article 317. Forma verbală a actului juridic
Article 318. Forma electronică a actului juridic
Article 319. Juridical act concluded using electronic means eng
Article 320. Forma textuală a informaţiei
Article 321. Forma scrisă a actului juridic
Article 322. Efectele nerespectării formei scrise a actului juridic
Article 323. Forma autentică a actului juridic
Article 324. Efectele nerespectării formei autentice
Article 325. Hotărîrea judecătorească care ţine loc de act juridic
Article 326. Efectele eschivării de la înregistrarea actului juridic sau a efectelor sale
Chapter III
NULLITY OF JURIDICAL ACTS
Article 327. Void and avoidable juridical acts eng
Article 328. Absolute nullity of a juridical act eng
Article 329. Absolute nullity of protection of the consumer eng
Article 330. Relative nullity of a juridical act eng
Article 331. Effects of nullity of a juridical act eng
Article 332. Nulitatea parţială
Article 333. Repararea prejudiciului în caz de nulitate a actului juridic
Article 334. Nulitatea actului juridic ce contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri
Article 335. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară
Article 336. Nulitatea actului juridic încheiat de un minor care nu a împlinit vîrsta de 14 ani
Article 337. Nulitatea actului juridic încheiat de o persoană fără discernămînt
Article 338. Menţinerea actelor juridice încheiate de persoanele fără capacitate deplină de exerciţiu sau fără discernămînt
Article 339. Nulitatea actului juridic afectat de eroare
Article 340. Adaptarea actului juridic în caz de eroare
Article 341. Nulitatea actului juridic încheiat prin dol
Article 342. Nulitatea actului juridic încheiat prin violenţă
Article 343. Nulitatea actului juridic încheiat prin leziune
Article 344. Nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea interdicţiei de a dispune de un bun
Article 345. Termenul de prescripţie extinctivă a acţiunii în anulare a actului juridic pentru viciu de consimţămînt
Article 346. Repararea prejudiciului cauzat prin viciu de consimţămînt
Chapter IV
EFFECTIVENESS OF JURIDICAL ACTS
Section 1
Condition
Article 347. Efectele juridice condiţionale
Article 348. Condiţia nulă
Article 349. Condiţia pozitivă
Article 350. Condiţia negativă
Article 351. Inadmisibilitatea influenţei asupra realizării condiţiei
Article 352. Condiţia suspensivă
Article 353. Condiţia rezolutorie
Article 354. Condiţia rezolutorie cu efect retroactiv
Article 355. Buna-credinţă la survenirea condiţiei
Article 356. Renunţarea la condiţie
Section a 2-a
Ineffectiveness of Juridical Acts
Article 357. Ineffective juridical acts eng
Article 358. Effects of a juridical act of disposition of a non-entitled person eng
Article 359. Exercise of a non-existing right eng
Article 360. Consent of a third party to the conclusion of a juridical act eng
Article 361. Right to revoke an ineffective juridical act eng
Chapter V
REPRESENTATION AND POWER OF ATTORNEY
Article 362. Representation eng
Article 363. Reprezentantul supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma ocrotirii provizorii sau curatelei eng
Article 364. Delegarea împuternicirilor şi substituirea reprezentantului eng
Article 365. Viciile de consimţămînt, obligaţia cunoaşterii
Article 366. Împuterniciri de reprezentare
Article 367. Durata împuternicirilor
Article 368. Modificarea sau revocarea împuternicirilor
Article 369. Reprezentantul care acţionează în nume propriu
Article 370. Încheierea actului juridic fără împuterniciri de reprezentare
Article 371. Răspunderea reprezentantului care a acţionat fără împuterniciri
Article 372. Actul juridic încheiat cu sine (contrapartida)
Article 373. Pluralitatea de reprezentanţi
Article 374. Procura
Article 375. Procura ulterioară
Article 376. Termenul procurii
Article 377. Încetarea valabilităţii procurii
Article 378. Procura irevocabilă
Article 379. Informarea despre revocarea şi încetarea valabilităţii procurii
Article 380. Publicitatea revocării sau încetării din alt temei a procurii
Article 381. Efectele încetării valabilităţii procurii
Article 382. Reprezentarea comercială
TITLE IV
PERIODS
Chapter I
CALCULATION OF PERIODS
Article 383. Instituirea termenului
Article 384. Modul de stabilire a termenului
Article 385. Beginning of a period of time eng
Article 386. Diferitele modalităţi ale termenului
Article 387. Calcularea termenelor de un an şi de o lună
Article 388. End of a period of time eng
Article 389. Expirarea termenului într-o zi de odihnă
Article 390. Prelungirea termenului
Chapter II
LIMITATION PERIODS
Article 391. Termenul general de prescripţie extinctivă
Article 392. Termenele speciale de prescripţie extinctivă
Article 393. Interzicerea modificării termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare
Article 394. Aplicarea prescripţiei extinctive
Article 395. Începutul curgerii termenului de prescripţie extinctivă
Article 396. Prescripţia extinctivă în cazul dreptului de regres
Article 397. Efectul asupra prescripţiei extinctive al cesiunii creanţei sau al preluării datoriei
Article 398. Suspendarea curgerii termenului de prescripţie extinctivă
Article 399. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive în cazul raporturilor familiale
Article 400. Suspendarea prescripţiei în cazul administrării bunurilor unei alte persoane
Article 401. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive
Article 402. Cursul prescripţiei în cazul restituirii ori scoaterii cererii de pe rol sau anulării ordonanţei
Article 403. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă
Article 404. Durata maximă a termenului de prescripţie extinctivă
Article 405. Pretenţiile imprescriptibile extinctiv
Article 406. Executarea obligaţiilor după expirarea termenului de prescripţie extinctivă
Article 407. Efectele prescripţiei în cazul drepturilor garantate
Article 408. Prescripţia prestaţiilor suplimentare
Chapter III
PRECLUSION PERIODS
Article 409. Stabilirea termenului de decădere
Article 410. Regimul termenelor de decădere
Article 411. Renunţarea la beneficiul decăderii
Article 412. Aplicarea decăderii
TITLE V
PUBLICITY OF RIGHTS, JURIDICAL ACTS AND JURIDICAL FACTS
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 413. Subject-matter of publicity and ways it is achieved eng
Article 414. Requirements for publicity eng
Article 415. Effects of publicity eng
Article 416. Presumptions relating to publicity registers eng
Article 417. Absence of publicity. Sanctions eng
Article 418. Concurrence between forms of publicity eng
Article 419. Consultation of publicity registers eng
Chapter II
CONSTITUTIVE PUBLIC REGISTERS
Section 1
General Provisions
Article 420. Constitutive public registers eng
Article 421. Types of registrations eng
Article 422. Registration of registrable rights subject to modalities eng
Article 423. Application of substantive and procedural law eng
Section 2
Registration and Provisional Registration
Article 424. Constitutive character of the register eng
Article 425. Establishment or transfer of registrable rights without registration eng
Article 426. Concurrence between third party acquirers from the same transferor eng
Article 427. Situation of the bad-faith third party acquirer eng
Article 428. Persons from whom registrable rights can be acquired eng
Article 429. Registration based on the obligations of the deceased eng
Article 430. Action for making of a registration eng
Article 431. Ranking of priority and their substitution eng
Article 432. Provisional registration eng
Article 433. Effects of provisional registration eng
Article 434. Rebuttal of presumptions on the existence or inexistence of a registrable right eng
Section 3
Notation
Article 435. Rights, acts or facts subject to notation eng
Article 436. Applicant of a notation eng
Article 437. Notation of a precontract eng
Section 4
Rectification to the Content of the Register
Article 438. Notion eng
Article 439. Rectification of a registration or a provisional registration eng
Article 440. Preclusion periods of the action for rectification eng
Article 441. Effects of admission of the action for rectification eng
Article 442. Rectification of the notation in the register eng
Article 443. Deletion of conditional rights eng
Article 444. Correction of material errors eng
Article 445. Liability of wrongful keeping of the register eng
Chapter III
REGISTER OF IMMOVABLE PROPERTY
Article 446. Purpose and subject-matter of the register of immovable property eng
Article 447. Requirements for registration eng
Article 448. Renounciation of ownership eng
Article 449. Date of effectiveness of a registration application eng
Article 450. Rights, acts or facts subject to notation eng
Article 451. Notation of intent to transfer or mortgage eng
Article 452. Modification of the description of the immovable property eng