A A A + | -

Articolul 939. Reducerea prejudiciului

(1) Debitorul nu răspunde pentru prejudiciul suferit de creditor în măsura în care creditorul a putut să reducă prejudiciul luînd măsuri rezonabile.
(2) Creditorul are dreptul să recupereze cheltuielile suportate în mod rezonabil în încercările sale de a reduce prejudiciul.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 9 decembrie 2023
Originea reglementării: art. III. – 3:705 DCFR; regula similară: art. 55 CVIM; art. 1531 și 1534 Codul civil român
Reglementarea înainte de 1.03.2019: art. 612 alin. (2) C. civ. MD

▮ Traducerea comentariului DCFR

III.–3:705: Reducerea prejudiciului

(1) Debitorul nu răspunde pentru prejudiciul suferit de creditor în măsura în care creditorul a putut să reducă prejudiciul luând măsuri rezonabile.

(2) Creditorul are dreptul să recupereze cheltuielile suportate în mod rezonabil în încercările sale de a reduce prejudiciul.

COMENTARII

A.           Omisiunea de a reduce prejudiciul

Chiar dacă creditorul nu a contribuit la neexecutare sau la efectele acesteia, creditorul nu poate recupera despăgubiri pentru care ar fi fost evitat dacă creditorul lua măsuri rezonabile în acest scop. Omisiunea de a reduce prejudiciul poate surveni deoarece creditorul a suportat cheltuieli care nu erau necesare sau erau nerezonabile ori deoarece creditorul a omis să ia măsuri rezonabile care ar duce la reducerea prejudiciului sau ar duce la câștiguri compensatorii.

Ilustrația 1

C cumpără un automobil vechi de la V pentru €750. V garantează că automobilul este în stare bună funcțională. C descoperă că îl va costa €1.500 pentru a aduce automobilul la o stare bună funcțională și contractează această reparație, deși există automobile similare în stare bună care pot fi cumpărate pentru €800. Despăgubirile lui C se vor limita la €800; suma excedentară reprezintă o cheltuială care era destul de disproporționată cu valoarea automobilului în stare reparată (Rezultatul ar putea fi diferit dacă ar exista motive temeinice pentru care C a contractat reparația, de exemplu, automobilul era unic prin aceea că, cândva, aparținea generalului de Gaulle).

Ilustrația 2

C ia în chirie o rulotă pentru o vacanță în Portugalia. Când C vine să-și ridice rulota, firma de închiriere spune că ea a făcut o greșeală în rezervare și la moment nu are rulote disponibile, dar ea a găsit o altă companie care are o rulotă disponibilă la un preț mai mare. Chiar dacă C ignoră în mod nerezonabil acest fapt și abandonează vacanța, despăgubirile ar trebui să se limiteze la prejudiciul pe care C l-ar fi suferit dacă acționa în mod rezonabil luând în chirie rulota de substituire, și anume diferența de cost dintre rulote și compensația pentru incomoditatea de a pleca în altă parte pentru a ridica rulota.

Nu se poate aștepta în mod neapărat ca creditorul să ia măsuri pentru a-și reduce prejudiciul imediat când află de neexecutarea debitorului; rezultatul va depinde de faptul dacă acțiunile creditorului sunt rezonabile în circumstanțe.

Ilustrația 3

P angajează pe C, un constructor, să vindă în 24 de ore să repare acoperișul la casa lui P, care curge și care cauzează deteriorări. C nu vine în 24 de ore, dar îl asigură pe P că va face lucrarea în ziua următoare. Este rezonabil P să aștepte până ziua următoare înainte de a suna un alt constructor, și P este îndreptățit la despăgubirile care rezultă din această perioadă de întârziere; dar nu este rezonabil să aștepte mai mult și dacă P totuși mai așteaptă, P nu poate recupera despăgubiri pentru prejudiciul suplimentar suferit.

Se poate aștepta de la creditor doar ca el să ia măsurile care sunt rezonabile sau să se abțină de la acțiunile care sunt nerezonabile conform circumstanțelor. Creditorul nu trebuie, de exemplu, să acționeze într-un mod dezonorant doar pentru a reduce răspunderea debitorului.

Ilustrație 4

D cumpără mărfuri de la E pentru a le vinde către F. Mărfurile furnizate de către E nu sunt de calitatea corespunzătoare. Deși conform condițiilor contractului cu F, D îi poate impune lui F să preia mărfurile fără o reducere de preț, aceasta ar fi nerezonabil având în vedere relația lor de afaceri de durată, iar D îi acordă lui F o reducere de preț. D poate recupera de la E, cu titlu de despăgubiri, suma cu care a redus prețul.

Principiul de asemenea se aplică când există o neexecutare prin anticipație, adică atunci când debitorul a anunțat că obligația nu va fi executată la survenirea termenului ei. Creditorul nu ar trebui să-și asume cheltuieli suplimentare în mod inutil și ar trebui să ia măsuri pentru reducerea prejudiciului.

Ilustrația 5

K încheie un contract să construiască un iaht conform designului special lui L. L brusc se răzgândește și renunță la contract. Dacă K a făcut puțin lucru și nu ar fi în stare să găsească un cumpărător real pentru un iaht cu așa un design unic, este rezonabil să se aștepte ca K să oprească lucrarea; K poate recupera costul lucrării executate până la acel moment și profitul planificat pe care l-a ratat. Dacă, de cealaltă parte, K aproape că a finalizat lucrarea și poate găsi un alt cumpărător la un preț rezonabil, atunci K ar trebui să finalizeze iahtul și să-l revândă. K va fi îndreptățit la despăgubiri pentru diferența dintre prețul contractului inițial și prețul de revânzare, plus cheltuieli incidentale de organizare a revânzării.

C.            Cheltuielile suportate pentru reducerea prejudiciului

Frecvent creditorul va fi nevoit să suporte cheltuieli pentru a reduce prejudiciul. Această cheltuială incidentală de asemenea se recuperează cu condiția să fie rezonabilă.

Ilustrația 6

X acceptă să cumpere cabana lui Y, pentru care Y a făcut multă publicitate. Ulterior X renunță la contract. Y decide să încheie un contract de substituire. Pentru a revinde casa ea trebuie să facă din nou publicitate. Ea are dreptul la costurile rezonabile pentru publicitatea adițională, precum și la diferența dintre prețul pe care X s-a obligat să-l plătească și prețul pentru care cabana va fi, în ultimă instanță, vândută.

D.           Încercările rezonabile de reducere care de fapt majorează prejudiciul

În unele cazuri, o parte poate lua o măsură care, la acel moment, pare a fi rezonabilă pentru a reduce prejudiciul, dar, până la urmă, îl majorează. Întregul prejudiciul poate fi recuperat.

Ilustrația 7

G încheie un contract de furnizare pe termen lung prin care el cumpără petrol de la H; livrările trebuie să înceapă peste șase luni. După trei ani prețurile petrolului cresc rapid din cauza amenințării unui război în Golf, iar H renunță la contract. G repede declară rezoluțiunea raportului contractual și încheie un contract de substituire cu J la prețul care, la acea dată se oferea pentru mărfuri cu livrare peste trei luni. Până la împlinirea termenului de livrare, dispare amenințarea unui război, iar G ar fi putut să cumpere petrolul conform prețului din contractul inițial. G a acționat în mod rezonabil atunci când a încheiat contractul de substituire și are dreptul la despăgubiri în baza diferenței dintre prețul din contractul inițial și  prețul plătit către J.

E.            Prejudiciul reduce prin măsurile care depășesc ceea ce se poate aștepta în mod rezonabil

Uneori creditorul va lua măsuri care reduce prejudiciul, însă care depășesc ceea ce se poate aștepta în mod rezonabil. Reducerea de prejudiciu oricum se va lua în calcul, deoarece creditorul este îndreptățit la repararea doar a prejudiciului efectiv.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 939 [online]. Codul civil Adnotat [citat 12.07.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/939/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

Articolul 48. Obligația proprietarului de a plăti cota de contribuție