A A A + | -

Abrevieri

Cuprins

I. Abrevierile unor termeni folosiți frecvent
II. Abrevierile unor surse bibliografice folosite
III. Sensul unor expresii latine folosite

 

I. Abrevierile unor termeni folosiți frecvent

În scopul brevității, în adnotări sunt folosite următoarele abrevieri:

§ paragraf
alin. alineat
apud citat din; indică o citare preluată de la alt autor, nu din original; după.
art. articolul
B2B business to business (eng.); raport juridic între profesioniști
B2C business to consumer (eng.); raport juridic între un profesionist și un consumator
B2P business to public (eng.); raport juridic între un profesionist și o autoritate publică
BGB Bürgerliches Gesetzbuch (ger.); Codul civil german
BGH Bundesgerichtshof (ger.); Curtea Federală de Justiție a Germaniei
C. adm. Codul administrativ al Republicii Moldova (Legea nr. 116 din 19 iulie 2018)
C. Cass. Cour de Cassation (fr.); Curtea de casație a Franței
C. civ. Codul civil al Republicii Moldova (Legea nr. 1107 din 6 iunie 2002)
C. exec. Codul de executare al Republicii Moldova (Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004)
CEDO Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (cunoscută și sub denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau, pur și simplu, Convenția europeană), elaborată de Consiliul Europei, semnată la 4 noiembrie 1950, în Roma
C. fam. Codul familiei al Republicii Moldova (Legea nr. 1316 din 26 octombrie 2000)
CJUE Curtea de Justiție a Uniunii Europene; anterior anului 2009 denumită Curtea de Justiție a Comunităților Europene sau Curtea de Justiție Europeană
CPC Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (Legea nr. 225 din 30 mai 2003)
CSJ Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
CtEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CVIM Convenția ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri, aprilie 1980, Viena
DCFR Draft Common Frame of Reference (eng.); Proiectul Cadrului Comun de Referință, ediția 2008. Accesează: (1) în engleză, cu comentarii și note de drept comparat, dar în formă incompletă; (2) în engleză, cu comentarii complete, fără note de drept comparat; (3) în franceză, cu comentarii, fără note de drept comparat; (4) în germană, cu comentarii, fără note de drept comparat; (5) în italiană, cu comentarii, fără note de drept comparat; (6) în spaniolă, cu comentarii, fără note de drept comparat
ed. editor
e.g. exempli gratia (lat.); de exemplu
eng. în limba engleză
et al. et alia (lat.); și alții
et seq. et sequens (lat.); și următorul
ex-… fostul; e.g. art. ex-619 înseamnă art. 619 din C. civ. înainte de renumerotarea din 1.3.2019
fr. în limba franceză
ger. în limba germană
i.e. id est (lat.); adică
ibid. ibidem (lat.); în același loc
infra (lat.) mai jos, în prezentul document
ÎCCJ Înalta Curte de Casație și Justiție a României
LPA Legea nr. 1125 din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova. V. textul îngrijit și adnotat aici.
LPN Legea nr. 246 din 15 noiembrie 2018 privind procedura notarială.
N. inf. Nota informativă la proiectul de Lege privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte normative. V. textul îngrijit al N. inf. aici.
nr. numărul
op. cit. operă citată
p. pagina
pp. paginile
PEICL Principles of European Insurance Contract Law (eng.); Principiile Dreptului European al Contractelor de Asigurare, ediția 2015, publicate aici, cu traduceri, inclusiv în limba română
Principiile UNIDROIT Principiile Contractelor Comerciale Internaționale, ediția 2016, publicate de UNIDROIT (eng. — Principles of International Commercial Contracts)
supra (lat.) mai sus, în prezentul document
RBI registrul bunurilor imobile
Rep. civ. Répertoire de droit civil, Dalloz
Rep. eur. Répertoire de droit européen, Dalloz
RTD Civ. Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz
UE Uniunea Europeană
UNIDROIT Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (eng. — International Institute for the Unification of Private Law; fr. — Institut international pour l’unification du droit privé)
v. vezi

 

II. Abrevierile unor surse bibliografice folosite

Sursele bibliografice folosite frecvent în adnotări au următoarele abrevieri:

Baieș/Obligațiile Drept civil. Teoria generală a obligațiilor: Manual (coord. Sergiu Baieș), Tipografia Centrală, Chișinău, 2015.
Chr. v. Bar/Sachenrecht, I Christian von Bar, Gemeineuropäisches Sachenrecht, Band I, C.H. Beck, München, 2015.
Chr. v. Bar/Sachenrecht, II Christian von Bar, Gemeineuropäisches Sachenrecht, Band II, C.H. Beck, München, 2019.
Beignier/Successions Bernard Beignier, Sarah Torricelli-Chrifi, Libéralités et successions, 5e édition, LGDJ, Paris, 2020.
Beleiu/Introducere Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Şansa, Bucureşti, 1995.
Bengel/Reimann/
Testamentsvollstreckung
Handbuch der Testamentsvollstreckung, Manfred Bengel. Wolfgang Reimann (eds.), 7. Auf., C.H. Beck, München, 2020.
Bianca/Diritto civile Cesare Massimo Bianca, Diritto civile, Vol.1-7, ed. 2-a, Giuffrè Editore, Milano, 2012.
Bob/Practică testamentară Mircea Dan Bocșan, Practică testamentară. Jurisprudență română 1865-2001, Rosetti, București, 2002.
Bodu/Drept societar Sebastian Bodu, Tratat de drept societar, ed. a 2-a, Rosetti International, București, 2019.
Boemke/Ulrici/BGB AT Bernhard Ulrici. Burkhard Boemke, BGB Allgemeiner Teil, 2. Auf., Springer-Verlag, Berlin, 2014.
Bonilini/Trattato Trattato di diritto delle successioni e donazioni (ed. Giovanni Bonilini), vol.1-7, Giuffrè Editore, Milano, 2009.
Bork/BGB AT Reinhard Bork, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 2. Auf., Mohr Siebeck, Tübingen, 2006.
Boroi/Drepturile reale principale Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, ed. 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2013.
Brox/Walker/Erbrecht Hans Brox. Wolf-Dietrich Walker, Erbrecht, 28. Auf., ed. Franz Vahlen, München, 2018.
Bydlinski/AT Peter Bydlinski, Bürgerliches Recht I. Allgemeiner Teil, 4. Auf., Springer, Wien, 2007.
Caravaca/EU Succession
Regulation Commentary
The EU Succession Regulation: A Commentary. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davì, Heinz-Peter Manse (eds), Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
Cazac/Moștenirea Octavian Cazac, Drept civil. Moștenirea, Seria Animus, Ed. Bons Offices, Chișinău, 2022.
Chirică/Succesiunile și liberalitățile Dan Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, ed. a 2-a, Hamangiu, București, 2017.
Comentariu pe articole/Baias et al. Noul Cod civil: Comentariu pe articole. Coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012; sau ediții mai noi.
DCFR, Vol…, p… Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition (Eds. Christian von Bar & Eric Clive). Vol. I-VI. Oxford University Press, Oxford, 2010.
Deak/Tratat de drept succesoral Francis Deak. Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, Vol. I-III, e. 3-a, Universul Juridic, București, 2013.
Deleanu/Tratat de procedură civilă Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol. I-III, Universul Juridic, București, 2013.
Dullinger/ AT Schuldrecht Silvia Dullinger, Bürgerliches Recht. Band II. Schuldrecht. Allgemeiner Teil, 4. Auf., Springer, Wien, 2010.
Eccher/Erbrecht Bernhard Eccher, Burgerliches Recht, Band VI. Erbrecht (ed. Peter Apathy), 3. Auf., Springer, Viena, 2008.
Eliescu/Moștenirea Mihail Eliescu, Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul R. S. România, ed. Academiei R. S. România, București, 1966.
Eliescu/Transmisiunea Mihail Eliescu, Transmisiunea și împărțeala moștenirii în dreptul R. S. România, ed. Academiei R. S. România, București, 1966.
Erbguth/Guckelberger Wilfried Erbguth, Annette Guckelberger, Allgemeines Verwaltungsrecht, 10. Auf., ed. Nomos, Baden-Baden, 2020.
Erman/BGB Handkommentar Erman Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar, Band I, Harm Peter Westermann, Barbara Grunewald, Georg Maier-Reime (eds), 14. Auf., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2014.
Farias/Rosenvald/Sucessões Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald, Curso de direito civil. V. 7. Sucessões, Atlas, São Paulo, 2015.
Fikentscher/Heinemann /Schuldrecht Wolfgang Fikentscher. Andreas Heinemann, Schuldrecht. Allgemeiner und
Besonderer Teil, 11. Auf., Walter de Gruyter, Berlin, 2017.
Galgano/Trattato di diritto civile Francesco Galgano, Trattato di diritto civile, Vol. I-IV, ed. 2, CEDAM, Milano, 2010.
Giovagnoli/Codice civile annotato
con la giurisprudenza
Roberto Giovagnoli, Codice civile annotato con la giurisprudenza, Giuffrè Editore, Milano, 2013.
Grimaldi/Successions Michel Grimaldi, Droit des successions, 8e édition, LexisNexis, Paris, 2020.
Hamangiu/Tratat Constantin Hamangiu, Ion Rosetti-Bălănescu, Alexandru Băicoianu, Tratat de drept civil român. Volumul I, II & III, ed. 2-a, ed. All Beck, București, 2002. Publicat inițial la editura „Națională” S. Ciornei, în anii 1928-1929.
Heron/Droit judiciaire Jacques Héron, Thierry Le Bars, Karim Salhi, Droit judiciaire privé, 7e édition, LGDJ, Paris, 2019.
Hubner/AT BGB Heinz Hübner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, 2. Auf., de Gruyter, Berlin, 1996.
Kocsis/Vasilescu/Succesiuni József Kocsis. Paul Vasilescu, Drept civil. Succesiuni, Hamangiu, București, 2016.
Lange/Erbrecht Knut Werner Lange, Erbrecht, 2. Auf., C.H. Beck, München, 2017.
Leenen/
Rechtsgeschäftslehre
Detlef Leenen, BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre, 2. Auf., de Gruyter, Berlin, 2015.
Mandrioli/Carratta/
Diritto processuale civile
Crisanto Mandrioli, Antonio Carratta, Corso di diritto processuale civile, V. I, ed. 15-a, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018.
Malaurie/Brenner/Successions Philippe Malaurie, Claude Brenner, Droit de successions et des liberalités, 7-e édition, LGDJ, Paris, 2016.
Max Planck Encyclopedia The Max Planck Encyclopedia of European Private Law (eds. Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann), Vol. 1 & 2, Oxford University Press, Oxford, 2012.
Medicus/Petersen/AT BGB Dieter Medicus. Jens Petersen, Allgemeiner Teil des BGB, 11. Auf., C.F. Müller, Heidelberg, 2016.
Michalski/Schmidt/Erbrecht Lutz Michalski. Jessica Schmidt, BGB – Erbrecht, 5. Auf., C.F. Müller, Heidelberg, 2019.
MuKoBGB Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 7. Auf., C.H. Beck, München, 2015; sau ediții mai noi.
Neuner/Wolf/Larenz/BGB AT Jörg Neuner (anterior Karl Larenz, Manfred Wolf), Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 12. Auf., C.H.Beck, München, 2020.
Nichitiuc/Drept succesoral Petru Nichitiuc, Drept succesoral și procedura succesorală, ed. Știința, Chișinău, 1973 {Наследственное право и наследственный процесс. Проблемы теории и практики / Никитюк П.С.; Под ред.: Овчинникова О.В. – Кишинев: Штиинца, 1973}.
Nicolae/DC TG, V. II Marian Nicolae, Drept civil. Teoria generală. Vol. II. Teoria drepturilor subiective civile, ed. Solomon, București, 2018.
Olzen/Erbrecht Dirk Olzen. Dirk Looschelders, Erbrecht, 5. Auf., ed. De Gruyter, Berlin, 2017.
Palandt/BGB Palandt Bürgerliches Gesetzbuch (Beck’sche Kurz-Kommentare Band 7) (eds. Gerd Brudermüller, Jürgen Ellenberger, Isabell Götz, Christian Grüneberg, Sebastian Herrler, Hartwig Sprau, Karsten Thorn, Walter Weidenkaff, Dietmar Weidlich und Hartmut Wicke), 76. Auflage, C. H. Beck, München, 2017.
Paulus/
Zivilprozessrecht
Christoph G. Paulus, Zivilprozessrecht, 6. Auf., Springer, Berlin, 2017.
Pop/Popa/Vidu/
Obligațiile
Liviu Pop. Ionuț-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Curs de drept civil: obligațiile, Universul Juridic, București, 2015.
Rizoiu/Actul juridic Radu Rizoiu, Curs de teoria actului juridic civil, Ed. Hamangiu, București, 2021.
Roppo/Diritto privato Vincenzo Roppo, Diritto privato, ed. V-a, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016.
Roppo/Il contratto Vincenzo Roppo, Il contratto, ed. II-a, Giuffrè Editore, Milano, 2011.
Roth/Vermächtnisrecht Wolfgang Roth, Thomas Maulbetsch, Johannes Schulte, Vermächtnisrecht, Verlag C.H. Beck, München, 2013.
Schlechtriem/Schmidt-Kessel
/Schuldrecht AT
Peter Schlechtriem. Martin Schmidt-Kessel, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 6. Auf., Mohr Siebeck, Tübingen, 2005.
Schwenzer CISG Commentary Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Ingeborg Schwenzer (ed.), 4th Ed., Oxford, 2016.
Sferdian/Drepturile reale principale Irina Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, București, 2013.
Stoica/Drepturile reale principale Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. 2-a, Ed. C.H.Beck, București, 2013.
Tartuce/Sucessões Flávio Tartuce, Direito Civil: Direito das Sucessões, Vol. 6, 12ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 2019.
Testamentary Freedom/European Perspectives The Law of Succession: Testamentary Freedom. European Perspectives (European Studies in Private Law (5)), Miriam Anderson, Esther Arroyo i Amayuelas (eds.), Europa Law Publishing, Groningen, 2011.
Welser/Zöchling-Jud/Bürgerliches Recht II Grundriss des bürgerlichen Rechts. Band II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Rudolf Welser, Brigitta Zöchling-Jud (eds), 14. Auf., MANZ Verlag, Wien, 2015.
Zimmermann/Erbrecht Walter Zimmermann, Erbrecht, 5. Auf., ed. Erich Schmidt, Berlin, 2019.
Comentariul #Glossa la art. 153–208 CC FR Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов . – М.: М-Логос, 2018. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.)
Comentariul #Glossa la art. 1110–1185 CC FR Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.)

 

III. Sensul unor expresii latine folosite

Dreptul privat roman continuă să fie fundamentul dreptului privat modern, iar expresiile latine ajută juriștii din diverse jurisdicții să înțeleagă despre care figură juridică este discuția:

actori incumbit probatio cel ce afirmă trebuie să probeze (v. art. 118 CPC)
a fortiori cu atât mai mult (cel ce poate fi mult, poate și mai puțin) (idem. — a maiore ad minus)
de cujus cel care a lăsat moștenirea; mod de a se referi la persoana defunctului înainte de decesul său; provine de la expresia deplină is de cujus successione agitur – cel despre a cărui succesiune este vorba
ex contractu (pretenție) rezultată din contract
ex delicto (pretenție) rezultată din delict
intuitu personae strict personal; în considerarea persoanei
intuitu rei în considerarea bunului (în care calitățile persoanei nu contează)
ipso jure de plin drept; prin efectul legii („în mod automat”)
jus in personam drept de creanță (idem. — jus ad rem)
jus in rem drept real
lex generalis normă juridică generală (în raport cu o normă cu o ipoteză mai specială)
lex specialis normă juridică specială (în raport cu o normă cu o ipoteză mai generală)
nemo auditur… nemo auditur propriam turpitudinem allegans — nimeni nu poate invoca propriul său comportament ilegal sau de rea-credință. V. art. 14
nemo plus juris… nemo plus juris ad alium transferre poteste quam ipse habet — nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decât el însuși are (idem. — nemo dat quod non habet — nimeni nu poate da ceea ce nu are). V. art. 358
numerus clausus număr închis, listă exhaustivă (e.g. persoanele juridice de drept privat pot exista doar în una dintre formele de organizare juridică prevăzute de lege (art. 175); drepturile reale pot exista doar în una dintre formele prevăzute de lege (art. 459); se pot cere despăgubiri pentru a repara prejudiciul moral doar în cazurile prevăzute de lege (art. 935 & 2036)
pendente conditione pe perioada de așteptare a îndeplinirii unei condiții suspensive sau rezolutorii
per a contrario cel ce afirmă un lucru neagă contrariul său
superficies solo cedit ceea ce se află la suprafață face parte din sol (art. 460)
venire contra factum proprium nemo potest venire contra factum proprium — interdicția comportamentului contradictoriu (îndatorirea de coerență). V. art. 11 alin.(2)