A A A + | -

Jocul de-a partajul te lipsește de locuință

28 ianuarie 2022, Chișinău

Lecturând jurisprudența am dat peste o curioasă Încheiere a Col. civ. CSJ din 8 septembrie 2021 într-o cauză de partaj al apartamentului comun dintre o soră (reclamantă) și un frate (pârât) (dosarul nr. 2ra-1164/2021).  Instanța de recurs și apel nu au făcut decât să mențină hotărârea Judecătoriei Chișinău din 13 decembrie 2019 (cauza nr. 2-21386/2019), care arată un model cum un coproprietar (fratele) nu ar trebui să se comporte când se trezește cu o acțiune în partaj a unicii sale locuințe.

1. La început, sora reclamantă era deschisă spre orice opțiune, numai să partajeze apartamentul la care fratele i-a blocat accesul:

Mai susţine ***** că deși apartamentul în cauză este divizibil, partajul în două părți egale nu este comod, nu este comod partajabil ambilor coproprietari.
Reieșind din situația data și ținînd cont de faptul că reclamanta dispune de un alt apartament în mun.Chișinău, iar pîrîtul nu dispune de un alt spațiu locativ, deaceea ea este de acord şi cu atrbuirea întregului bun fratelui, în schimbul unei sulte de 50%, cu condiţia că apartamentul în cauză să fie evaluat conform preţului de piaţă.

2. După jocuri de doi ani cu procedura de către pârât și ignorarea seriozității de către pârât:

Din materialele dosarului rezultă că la data de 07.12.2017 pârâtul ***** a depus o referință scrisă adresată instanței de recurs din cadrul Curții de Apel Chișinău prin care susține că reclamanta nu a încercat soluționarea litigiului pe cale amiabilă și solicită a lăsa cererea fără soluționare, având în vedere scoaterea cererii de pe rol (f.d.33).
Astfel, din luna decembrie 2017 până în luna decembrie 2019 pârâtul nu a întreprins careva măsuri în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă, cu toate că ultimul cunoaște despre cerința reclamantei și indică în referință că el locuiește în apartamentul care aparține cu drept de proprietate comună ce aparține ambelor părți.
Comportamentul pârâtului semnifică că el se folosește exclusiv de proprietatea comună, inclusiv de cota parte ce aparține reclamantei, chiar și după ce a aflat despre prezentul litigiu și nu întreprinde acțiuni de soluționare amiabilă a litigiului.
De aceea instanța de judecată respinge obiecțiile pârâtului referitoare la lipsa dovezii soluționării litigiului pe cale amiabilă, or, este inechitabilă situația când pârâtul se folosește de bunul a cărui drept de proprietate aparține reclamantei, chiar și în proporție de ½ cotă-parte, iar aflând despre dosarul aflat pe rolul instanței refuză să vină la judecată, ori să partajeze amiabil dreptul de proprietate prin în oricare din modalitățile prevăzute de lege.
Cu atât mai mult că legea nu obligă reclamanta să respecte procedura de soluționare prealabilă a cauzei pe cale extrajudiciară, inclusiv prin mediere.

3. Reclamanta în final susține în ședință:

Explică reclamanta că de fapt ea dorește partajarea imobilului prin vînzare la licitaţie fiindcă nici unul din coproprietari nu au bani pentru a procura cota-parte a celuilalt şi împărţirea sumei obţinute de la vînzare.

4. Pârâtul în ședința decisivă nu s-a prezentat, iar avocatul a cerut amânarea, cerere pe care instanța nu a găsit-o întemeiată.

5. Instanța mai întâi convingător a motivat de ce un apartament este indivizibil în natură (nu poți să dai baia surorii și antreul fratelui)

Orice apartament este compus din încăperi pentru dormitor, antreu, baie, bucătărie. Aceste încăperi locative nu pot fi partajate în natură.
Imposibilitatea partajării în natură a apartamentelor din blocurile locative este o concluzie pe care instanța a constatat-o ca fiind unanim cunoscută, ea nu necesită a fi dovedită suplimentar. În fiecare apartament există doar o singură intrare, există numai o bucătărie, un antreu, o baie și un veceu, iar reutilarea altor încăperi nu este posibilă, fiindcă se pierde din suprafața locativă. Plus la toate, încăperi de acest tip nu pot fi amenajate deasupra altor încăperi de locuit de la alte nivele ale blocului locativ, normele în construcții nu permit reutilarea lor, or dacă baia sau robinetul de la bucătărie va fi instalat asupra dormitorului vecinului de la alt nivel, ultimul va fi îndreptățit să invoce încălcarea art.8 din CEDO.

6. Rezultat previzibil: unica locuință a pârâtului se vinde la licitație cu partajarea prețului

Referitor la atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unui coproprietar, la cererea lui, instanța de judecată a stabilit că niciunul din coproprietari în litigiul supus judecății nu a cerut atribuirea întregului bun în favoarea sa, în schimbul unei sulte. În această situație nu are relevanță  acă bunul este indivizibil, partajabil ori nu este partajabil în natură, fiindcă nici ***** și nici ***** nu solicită atribuirea întregului bun, în schimbul  contravalorii cotei-părți a celuilalt coproprietar. O asemenea atribuire poate fi făcută doar cu acordul coproprietarilor.

Apelul și recursul ulterior al fratelui, care invoca că astfel își pierde unica locuință, au fost întâmpinate de răceala obiectivă a judecătorilor.

Probabil că unica soluție pentru pârâtul absent din ședință va fi participarea la licitația propriului apartament… ori o tranzacție amiabilă la faza executării hotărârii.

Testamentul olograf: Cum se face un testament acasă?

Antiexemplu al jurisprudenței: de fapt, obligația de a plăti pensia de întreținere trece la moștenitorul tatălui