A A A + | -

Testamentul olograf: Cum se face un testament acasă?

Chișinău, 20 ianuarie 2022 | cod roşu de alertă epidemiologică COVID-19 în Chișinău, omicron face ravagii | stare de urgență în sectorul energetic


 

Codul civil recunoaște validitatea testamentelor scrise de mână de către cel care lasă moștenirea (numit „testator”), fără nevoia ele să fie autentificate de un notar ori mărturisite de cineva.

Avantaj: ele sunt gratuite (trebuie doar o foaie și un pix) și se fac în 5 minute
Dezavantaje: risc mare de greșeli juridice, risc mai mare de litigii, risc că ele nu vor fi găsite de moștenitor

Codul civil nu cere folosirea anumitor cuvinte ori expresii tipice.

Modele sau exemple sunt multe pe internet.  Iată niște sugestii de texte testamentare simple ale testatorului „Ion Ionescu”:

 

▮ Scopul 1: Totul rămâne unui singur moștenitor

Varianta 1.1: „Eu, Ion Ionescu, institui ca unic moștenitor al meu pe Ana Ionescu.
20 ianuarie 2022, Semnătura”.
Varianta 1.2: „Eu, Ion Ionescu, las tot ce îmi aparține dnei Ana Ionescu, care va fi unicul meu moștenitor.
20 ianuarie 2022, Semnătura.

 

▮ Scopul 2: Totul rămâne mai multor moștenitori

Varianta 2.1: „Eu, Ion Ionescu, institui ca unici moștenitori pe Ana Ionescu și pe Sandu Ionescu, fiecare cu o cotă succesorală de 1/2.
20 ianuarie 2022, Semnătura”.
Varianta 2.2: „Eu, Ion Ionescu, las tot ce îmi aparține Anei Ionescu și lui Sandu Ionescu, fiecare primind jumătate.
20 ianuarie 2022, Semnătura”.

 

▮ Note:

Acestea sunt formulări simple.

Pentru situații mai complexe, se recomandă să vă adresați la un notar oricând apare posibilitatea în viitor.

Pe lângă asistența calificată și personalizată, testamentul autentificat de notar se bucură de o prezumție de legalitate și, după deces, se execută printr-o procedură mai simplă.

 

▮ Întrebări frecvente:

1. Așa de scurt? Nu e nevoie să indic lista principalelor bunuri, a apartamentului?

Răspuns: Nu. E chiar mai bine să nu menționați bunuri. (→ întrebarea nr. 14 ↓)

 

2. Da, dar eu am doar un apartament și vreau ca el să ajungă anume la cineva!

Răspuns: Dacă tot ce ai valoros este un apartament, atunci lasă totul acelei persoane și ea va deveni proprietar inclusiv al apartamentului.

 

3. Pot să tapez în Word, să imprim și să semnez testamentul făcut acasă?

Răspuns: Nu, un asemenea testament este nul. Este valabil doar testamentul scris de mână integral.

 

4. Poate cineva să scrie în locul meu, iar eu doar să semnez?

Răspuns: Nu. Dacă altcineva scrie testamentul ori altcineva îl semnează pe bază de procură, testamentul este nul.

 

5. Neapărat să îl scriu în limba română?

Răspuns: Nu. Îl scrieți în orice limbă pe care o cunoașteți (există un avantaj procedural să îl scrieți în limba care este limba oficială a țării unde vă aveți domiciliul).

 

6. E nevoie cineva să semneze ca martor pe testament?

Răspuns: Nu e nevoie.

 

7. Trebuie să depun testamentul undeva?

Răspuns: Nu se cere. Când apare posibilitatea, îl puteți preda unui notar la păstrare pentru a fi găsit mai ușor după deschiderea moștenirii.
În rest, se recomandă să puneți testamentul într-un loc în care va fi găsit (împreună cu certificatul de naștere, buletinul) ori să dați testamentul unei persoane de încredere, care îl va prezenta notarului ori moștenitorului după deschiderea moștenirii.

 

8. Cât timp este valabil un asemenea testament?

Răspuns: Nelimitat în timp (până la deces ori până când se revocă ori până când se face un nou testament care îl contrazice)

 

9. Dacă în trecut am făcut un testament, pot acum să fac altul?

Răspuns: Da. Chiar dacă testamentul făcut în trecut este autentificat notarial, el poate fi revocat prin testamentul mai nou, olograf.
E suficient de scris în noul testament: „Revoc toate testamentele făcute de mine anterior”.

 

10. Mă tem că un moștenitor legal va fi nemulțumit și îl va contesta după deschiderea moștenirii. Ce pot face?

Răspuns: (a) Să îl întocmiți corect.

(b) Cel mai frecvent motiv de contestare a unui testament de către cei nemulțumiți este alegația că, la momentul întocmirii testamentului, testatorul nu era în deplinătatea facultăților mentale (nu avea discernământ deplin) ori era victima unei captații (cineva îl influența într-un mod inadmisibil).

Testatorul care se teme de așa scenarii, poate „preconstitui” probe: (i) să fie verificat de un terț calificat (psihiatru etc.); (ii) să facă o înregistrare video a întocmirii testamentului și să o păstreze; (iii) să aibă martori (dezinteresați) ai semnăturii sale ori a stării sale în perioada când l-a întocmit. Aceste procedee însă nu oferă garanție că instanța de judecată va fi convinsă că testatorul era sănătos mental.

(c) Alt motiv frecvent de contestare este că scrisul din testament nu aparține, în realitate, testatorului (adică testamentul este fals). Ar fi util de avut mai multe mostre de scris (scrisori, agendă, notițe, conspecte mai recente), care vor putea fi folosite în eventuala viitoare expertiză grafologică a testamentului. Din cauza că tot mai mulți dintre noi folosesc notițe digitale, este tot mai greu de găsit mostre de scris.

 

11. Trebuie să indic alte date decât numele și prenumele?

Răspuns: Legea nu cere să se indice data nașterii, codul personal ori domiciliul testatorului ori a moștenitorului desemnat. Totuși, indicarea lor ajută la identificarea mai bună și va reduce litigiile. Dacă nu sunteți 100% sigur de corectitudinea datelor moștenitorului, mai bine nu le indicați. Puteți însă face referință la calitatea lor „soția Ana”, „nepoata Ana”.

 

12. Trebuie de semnat ca în buletin?

Răspuns: Nu se cere. Semnați cum o faceți în mod obișnuit. Dacă semnătura actuală diferă de cea din buletin, mai scrieți încă o dată numele și prenumele lângă semnătură.

 

13. Se mai poate de scris lucruri suplimentare în testament?

Răspuns: În testament pot fi incluse peste 20 de tipuri de prevederi. → https://animus.md/adnotari/2191/
Țineți minte: fiecare frază imprecisă din testament va fi sursă de neînțelegeri, scandal și litigii judiciare, adică nervi, timp și cheltuieli pentru moștenitori.
Dacă vei lăsa mai mulți moștenitori și există riscul ei să nu să se împace (să fie litigii privitor la modul de atribuire a bunurilor conform testamentului), este prudent să desemnezi, chiar în testament, un executor testamentar:
Numesc pe fratele George Ionescu executor testamentar.

 

14. Pot să las locuința unui moștenitor, iar SRL-ul altui moștenitor?

Răspuns: Da, dar aici sunt complicații majore.

Puteți, de exemplu, scrie: „1. Desemnez ca moștenitori în cote egale pe Ana și pe Sandu.

2. Institui pe Ana legatar privitor la imobilul meu din str. Florilor 20. Institui pe Sandu legatar privitor la partea socială de 100% din SRL Floare.

 

15. Dacă am bani/imobile, alte bunuri în alte țări, este de ajuns acest testament?

Răspuns: În principiu, da. În acest caz se recomandă lângă dată să indicați și localitatea unde vă aflați când ați semnat testamentul. De exemplu, dacă erați în Chișinău, testamentului i se va aplica Codul civil al Republicii Moldova, care, așa ca majoritatea țărilor din lume (inclusiv România, Germania, Franța, Italia etc.) recunoaște testamentul olograf. Codul civil al Federației Rusă și cel al Ucrainei nu recunosc testamentele olografe, cu excepția când ele au fost predate la un notar conform unei proceduri speciale. Totuși, dacă testamentul e făcut în Moldova ori domiciliul testatorului se află în Moldova, el ar trebui să fie recunoscut și în Rusia (art. 1224 Cod civil rusesc) ori Ucraina (art. 72 Legea ucraineană privind dreptul internațional privat).

 

16. Am făcut un testament olograf, dar deja m-am răzgândit. Cum fac?

Răspuns: Dacă este la tine, îl rupi. Dacă l-ai predat cuiva, îl ceri și îl rupi. Dacă nu ți-l dă, te duci la notar, să faci o revocare de testament, care va fi înregistrată și se va păstra pentru momentul deschiderii moștenirii.

 

17. Este acest text o consultație juridică?

Răspuns: Nu. Obține o consultație juridică profesionistă înainte de a lua orice decizie importantă.  Detalii aici.

Studiu al jurisprudenței: pretium doloris – cu titlu de prejudiciu moral

Antiexemplu al jurisprudenței: de fapt, obligația de a plăti pensia de întreținere trece la moștenitorul tatălui