A A A + | -

Aviz Juridic

Unui site pe teme juridice nu poate să-i lipsească un aviz juridic!

Informația de pe animus.md nu este o consultație juridică

Odată cu intrarea în vigoare la 1 martie 2019 a art. 2018 a Codului civil al Republicii Moldova, trebuie să subliniem că informația cuprinsă pe animus.md nu constituie o consultație juridică și nu ar trebui să vă bazați pe ea în decizii concrete. Fiecare caz este specific. Vă recomandăm să obțineți o consultație juridică profesionistă înainte de a lua orice decizie importantă. Evident că legea ar trebui să se aplice uniform, iar situațiile similare ar trebui să primească soluții similare. Dreptul nu ar trebui să fie o surpriză. Experiența arată însă că linia de comportament a părților, curgerea timpului, aspectele de probațiune și alte circumstanțe relevante au impact asupra soluției finale a cazului.

Trebuie să respectați drepturile de autor

Întregul site animus.md și fiecare text, imagine sau alt element, în parte, reprezintă o operă în sensul Legii Republicii Moldova nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.  Autorul unui text cuprins pe site este indicat la începutul sau sfârșitul textului.  Dacă autorul nu este indicat, el se prezumă Octavian Cazac.  Cu toate acestea, textele de lege (textul Codului civil și altor legi) sau din hotărâri judecătorești nu aparțin autorilor site-ului și au regimul prevăzut la art. 8 din Legea nr. 138/2010.  Dacă credeți că acest site atribuie incorect paternitatea asupra unei anumite opere, contactați-ne cu detalii.

Fiecare autor își rezervă toate drepturile asupra operei sale în măsura cea mai deplină permisă de lege.  

Ce este legal:

  • salvarea individuală a unui text pe dispozitivul propriu (folosind funcția salvare ca PDF) și lecturarea lui;
  • copierea și reproducerea (Copy + Paste) unor citate de proporţii reduse în cadrul unei alte opere, în scop de cercetare sau de critică, indicându-se sursa şi numele autorului (art. 28 lit. a) din Legea nr. 139/2010);
  • copierea și reproducerea (Copy + Paste) unor citate în conformitate cu practica pertinentă şi în măsura impusă de un scop specific, indicându-se sursa şi numele autorului (art. 28 lit. a) din Legea nr. 139/2010).  Dacă informația este plasată pe internet, sursa trebuie indicată ca hyperlink activ, adică nu www.animus.md, ci www.animus.md.

Suplimentar, autorii permit:

  • copierea și reproducerea (Copy + Paste) unor citate de proporţii reduse în acte de procedură (acțiuni în justiție, referințe, acte judecătorești), indicându-se sursa şi numele autorului, precum și, la nevoie, anexarea la acele acte a paginii sursă (folosind funcția salvare ca PDF).

Ce este ilegal:

  • copierea și reproducerea (Copy + Paste) a conținutului cu încălcarea regulilor de mai sus;
  • copierea și reproducerea (Copy + Paste) a conținutului de pe site ori doar a unor pasaje fără indicarea sursei şi numelui autorului, în special prin prezentarea conținutului ca operă proprie (practică denumită și plagiat);
  • distorsionarea sau altă modificare a textului cuprins pe www.animus.md și prezentarea lui ca text obținut de pe www.animus.md, în special prin folosirea instrumentelor de editare a fișierelor PDF.

Pentru derogări sau licențe individuale, contactați prin email la adresa: editor apoi @ apoi animus.md

Precizare privind folosirea Comentariului la DCFR

Acest site folosește citate extinse din comentariul la DCFR (care este o sursă fundamentală pentru dispozițiile Codului civil modernizat).  Deși autorii adnotărilor trebuie să arate că textul reprezintă o preluare din DCFR și să nu își însușească paternitatea textului, ei dețin permisiunea editorului-șef al DCFR, prof. Christian von Bar, de a include pe acest site un număr nelimitat de referințe.  Mai jos vedeți un extras din notificarea de permisiune primită.