A A A + | -

Articolul 1987. Reprezentantul indirect

Atunci cînd o parte la actul juridic este un comisionar sau un alt reprezentant indirect, îmbogăţirea sau dezavantajul comitentului sau al altui reprezentat indirect care rezultă din actul juridic ori din executarea obligaţiilor rezultate din acesta urmează a fi considerată ca o îmbogăţire sau, după caz, considerat ca un dezavantaj al comisionarului sau al altui reprezentant indirect.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Articolul 1109. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil