A A A + | -

Articolul 241. Sucursala persoanei juridice străine în Republica Moldova

(1) Înainte ca o persoană juridică constituită într-un alt stat (persoana juridică străină) să desfăşoare în nume propriu activitate în Republica Moldova printr-o sucursală în sensul art.240 alin.(1), aceasta trebuie să înregistreze sucursala în registrul de publicitate al persoanelor juridice al Republicii Moldova dacă legea nu prevede un alt registru de publicitate al Republicii Moldova.
(2) Denumirea sucursalei persoanei juridice străine constă din denumirea persoanei juridice străine care a hotărît instituirea sucursalei, urmată de denumirea localităţii din străinătate în care are sediul persoana juridică, cuvîntul „sucursala” şi de denumirea localităţii din Republica Moldova în care are sediul sucursala. În cazul instituirii de către aceeaşi persoană juridică străină a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, denumirea sucursalei poate fi completată cu un indicativ de natură să le deosebească între ele.
(3) Sucursala persoanei juridice străine nu este persoană juridică. Sucursala persoanei juridice străine funcţionează conform propriului regulament, aprobat de organul care a hotărît instituirea sucursalei. Persoana juridică străină poartă răspundere pentru obligaţiile care apar din activităţile sucursalei din Republica Moldova.
(4) Activitatea care, conform legii, este supusă licenţierii în Republica Moldova poate fi desfăşurată de persoana juridică străină care a înregistrat sucursala în Republica Moldova doar după obţinerea licenţei, dacă legea nu prevede altfel.
(5) Persoana juridică străină trebuie să numească unul sau mai mulţi administratori ai sucursalei. Administratorul conduce sucursala, asigură ţinerea contabilităţii sucursalei şi reprezintă persoana juridică străină în limitele împuternicirilor sale.
(6) Dispoziţiile art.177, 180-202 se aplică în mod corespunzător sucursalei şi administratorului său. Dispoziţiile art.2596 se aplică persoanei juridice străine care a înregistrat sucursala în Republica Moldova.


Adnotare:

Prezentare seminar, 20 octombrie 2020

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune