A A A + | -

Germania: BGH – hotărâre de principiu în scandalul DieselGate

Curtea Supremă Federală a Germaniei pronunță o hotărâre de principiu de răspundere delictuală în scandalul DieselGate.

Speța

Reclamantul (cetățean german, Herbert Gilbert din Rheinland-Pfalz) a cumpărat un VW Sharan nou în 2014 la preț de 31.500 EUR.
În toamna 2015 a apărut scandalul diesel, privind folosirea de către VW a unei tehnologii ilegale care diminuează indicatorii la noxe atunci când mașina este supusă testării. La cererea reclamantului din septembrie 2017 VW a refuzat să plătească orice despăgubire reclamantului, invocând că automobilul funcționează fără vicii (corespunde folosinței obișnuite, vezi și art. 1117(3)(2) Cciv MD).

Curtea Supremă Federală a Germaniei (Bundesgerichtshof, BGH) ieri, 25 mai 2020, a menținut hotărârea Curții Regionale Koblenz (Oberlandesgerichts Koblenz): reclamantul va întoarce automobilul către VW, iar VW va restitui prețul minus valoarea kilometrilor deja parcurși (72.000 km). În final, reclamantul va primi 25.600 EUR.

În Germania există 60.000 procese judiciare pe rolul instanțelor. Iar instanțele de fond au adoptat hotărâri contradictorii. Această hotărâre a BGH este o hotărâre judecătorească de principiu (Grundsatz-Urteil), care va servi ca reper pentru judecătorii în toate celelalte litigii pendinte.
VW deja a anunțat că această hotărâre va servi ca bază ea să facă o ofertă de tranzacționare (compromis) în litigiile pendinte.

Observații

O particularitate de drept material: decizia nu s-a bazat pe dreptul contractual, ci pe răspunderea delictuală – răspunderea pentru prejudiciul cauzat cu încălcarea bunelor moravuri (§ 826 BGB/Cod civil german). Asta este specific dreptului german, unde victima poate opta între o acțiune bazată pe contract sau pe delict (principiul concurenței acțiunilor). În MD însă, la noi se aplică principiul non-cumul, acțiunea ex contractu are prioritate (art. 1999(1) Cciv MD). În MD litigiul ar fi unul clasic de rezoluțiune a vânzării-cumpărării.

O particularitate de drept procesual: observați cum judecătorii BGH citesc public dispozitivul hotărârii, apoi se așază și explică timp de 28 minute cum au ajuns la așa hotărâre. Așa arată justiția calitativă, cu față umană. În așa condiții, avocatul nu mai poate spune clientului „am pierdut fiindcă judecătorul a fost corupt”. Aici cu demnitate și privind părțile și publicul în ochi judecătorul explică hotărârea. La noi însă hotărârile CSJ le afli „pe sait”.

Video:

Știrile zilei pentru copii

Antiexemplu al jurisprudenței: de fapt, obligația de a plăti pensia de întreținere trece la moștenitorul tatălui