A A A + | -

Articolul 2191. Noţiunea de testament

Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul cînd nu va mai fi în viaţă.


Adnotare:
Originea reglementării: §1937 BGB

Privitor la interpretarea testamentului, v. adnotarea la art. 2213.

Pentru o prezentare a legatului, v. adnotarea la art. 2297.

 

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune