Codul Civil al Republicii Moldova

 • Articolul 2240. Reguli generale de interpretare a desemnării

  (1) Dacă testatorul a testat unei persoane întreaga masă succesorală sau o parte din masa succesorală, o asemenea dispoziţie se consideră ca desemnare a moştenitorului, chiar dacă această persoană nu a fost numită moştenitor. (2) În cazul în care persoanei i-a fost lăsat un anumit bun, dacă există dubii, aceasta nu este desemnată moştenitor, chiar dacă a fost numită moştenitor. Adnotare: Autor: Octavian Cazac Publicat: 28 iunie 2021 Originea reglementării:…

  Citeste mai mult
 • Adnotare introductivă: Noțiuni elementare ale dreptului civil

  Adnotare introductivă Autor: Octavian Cazac Publicat: 29 iunie 2021 Noțiuni elementare ale dreptului civil   ▮ I. Situațiile juridice subiective Funcția dreptului este de a regla interesele umane, în lumina valorilor și obiectivelor care domină în societate.  Pentru a îndeplini această funcție, normele juridice stabilesc gradul de prioritate dintre diferitele interese care aparțin diferitor protagoniști ai vieții dreptului; uneori, dreptul stabilește că, în caz de conflict, interesul lui A prevalează…

  Citeste mai mult
 • Articolul 320. Forma textuală a informaţiei

  (1) Dacă legea prevede forma textuală pentru transmiterea unei informaţii, ea trebuie să fie lizibilă, să indice numele persoanei care o transmite şi să fie făcută pe un suport durabil. (2) Suport durabil înseamnă orice instrument care: a) permite destinatarului să stocheze informaţiile care îi sînt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării; şi b) permite reproducerea neschimbată a informaţiilor…

  Citeste mai mult
 • Articolul 1084. Rezoluţiunea

  (1) Un contract nu poate fi rezolvit decît în temeiurile prevăzute de lege sau prin acordul părţilor. (2) Una sau ambele părţi îşi pot rezerva în mod expres prin contract dreptul la rezoluţiune pentru neexecutarea obligaţiilor, pentru alte motive sau fără motiv. (3) Contractul prin care părţile provoacă rezoluţiunea (contract de rezoluţiune) trebuie să fie încheiat în forma cerută de lege pentru contractul supus rezoluţiunii. (4) Rezoluţiunea se aplică tuturor…

  Citeste mai mult
 • Articolul 1979. Îmbogăţirea nejustificată

  (1) Dacă o persoană obţine o îmbogăţire nejustificată (persoană îmbogăţită) care se atribuie la dezavantajul suferit de o altă persoană (persoană dezavantajată), ea este obligată faţă de persoana dezavantajată să restituie îmbogăţirea. (2) Prevederile alin.(1) se aplică doar în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol. Adnotare: Autor: Oleg Efrim Publicat: 4 ianuarie 2021 Originea reglementării: Art. VII. – 1:101 DCFR ▮ I. Definire și scopul normelor 1. Principiul conform căruia nimeni…

  Citeste mai mult
 • LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

  (1) Bunurile imobile înregistrate separat în capitolul B care, conform legislaţiei anterioare, nu constituie parte componentă a terenului pe care sînt amplasate şi care, la 1 martie 2019, aparţineau unei alte persoane decît proprietarul terenului nu devin parte componentă a terenului şi continuă să se considere bunuri imobile. Aceeaşi regulă se aplică bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul B aflate în proprietate comună dacă oricare dintre coproprietari este şi proprietar…

  Citeste mai mult
 • Articolul 942. Dobînda de întîrziere în executarea obligațiilor pecuniare

  (1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la dobîndă de întîrziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenței plății pînă la data în care s-a efectuat plata, la rata prevăzută la alin. (2) ori la o altă rată prevăzută de dispozițiile legale speciale. (2) Rata dobînzii de întîrziere este egală cu rata prevăzută la art. 874 plus 5 puncte…

  Citeste mai mult
 • Articolul 1916. Continuarea acoperirii

  Rezoluţiunea contractului-cadru sau încetarea calităţii de membru al grupului nu afectează raportul de asigurare dintre asigurător şi membrul grupului.

  Citeste mai mult
 • Articolul 1915. Modificarea condiţiilor contractuale

  Modificarea condiţiilor contractului-cadru poate afecta contractele de asigurare individuală doar dacă se face conform cerinţelor art.1901 şi 1902, care se aplică în mod corespunzător.

  Citeste mai mult
 • Articolul 1914. Dispoziţii generale

  (1) Se consideră asigurare de grup voluntară combinarea unui contract-cadru între asigurător şi organizatorul grupului şi a contractelor de asigurare individuală încheiate în acel cadru între asigurător şi membrii grupului. (2) Dispoziţiile prezentului paragraf se aplică contractelor de asigurare individuală în care organizatorul grupului şi asigurătorul au convenit asupra aplicării lor. Cu toate acestea, dispoziţiile prezentului capitol, cu excepţia dispoziţiilor art.1909 şi 1910, nu se aplică contractului-cadru.

  Citeste mai mult
1 2 3 244