Codul Civil al Republicii Moldova

 • L. condominiu: Articolul 29. Regulamentul condominiului și alte regulamente

  (1) Adunarea generală poate adopta un regulament al condominiului, care cuprinde reguli de comportament al proprietarilor și al altor subiecți menite să asigure ordinea și buna funcționare a condominiului, precum și modul de folosire a părților comune, inclusiv reguli privind: a) deținerea animalelor. În special, sunt nule prevederile din regulament care interzic deținerea de animale dacă aceasta este conformă cu uzanțele și regulile sanitare; b) instalarea dispozitivelor de uscare a…

  Citeste mai mult
 • Articolul 308. Noţiunea actului juridic

  Act juridic civil este manifestarea de către persoane fizice şi juridice a voinţei îndreptate spre naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile.   REFLECȚII ASUPRA ACTULUI JURIDIC CIVIL Autor: Octavian Cazac Publicat: 25 noiembrie 2022 Statut: Working paper (proiect) I. Scopul normei II. Definiția actului juridic civil III. Manifestarea de voință (declaratio voluntatis) 1. Introducere 2. Componenta internă (voluntatis) 2.1. Teoria clasică 2.2. Problema contradicției dintre voința (internă) și declarația…

  Citeste mai mult
 • §20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală

    NOU §20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală PDF Articolul 2541. Deschiderea procedurii succesorale (1) Pentru deschiderea procedurii succesorale, un moştenitor, un creditor al masei succesorale, un legatar sau un executor testamentar depune o cerere corespunzătoare la notarul de la locul deschiderii moştenirii. (2) În cadrul procedurii succesorale, notarului i se poate solicita, în condiţiile legii, eliberarea următoarelor acte: a) certificatului de moştenitor; b) certificatului de legatar; c) certificatului de…

  Citeste mai mult
 • L. condominiu: Articolul 36. Desfășurarea adunării generale

  (1) Adunarea generală cu prezență sau în formă mixtă se desfășoară în ziua, la ora și în locul indicate în înștiințarea de convocare expediată fiecărui proprietar. Organul asociației sau proprietarii care au convocat adunarea generală organizează înregistrarea proprietarilor și a voturilor reprezentate. (2) Proprietarul poate fi prezent la adunarea generală fizic, prin video conferință sau prin oricare alt mijloc de comunicare electronică care permite identificarea persoanei și comunicarea bidirecțională. Măsurile…

  Citeste mai mult
 • Articolul 904. Justificarea datorită unui impediment

  (1) Neexecutarea obligaţiei debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului şi dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească impedimentul ori consecinţele acestuia. (2) În cazul în care obligaţia a apărut dintr-un contract sau alt act juridic, neexecutarea nu este justificată dacă debitorul ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.…

  Citeste mai mult
 • Ineficacitatea actului juridic + Articolul 328. Nulitatea absolută a actului juridic

  Adnotare prealabilă: ineficacitatea actului juridic Autor: Octavian Cazac Publicat: 12 ianuarie 2021 „Privitor ca la teatru Tu în lume să te-nchipui: Joace unul şi pe patru, Totuşi tu ghici-vei chipu-i, Şi de plânge, de se ceartă, Tu în colţ petreci în tine Şi-nţelegi din a lor artă Ce e rău şi ce e bine.” Mihai Eminescu, Glossă Ineficacitatea actului juridic ▮ I. Regândirea reglementării 1. Unul din pilonii modernizării Codului…

  Citeste mai mult
 • Articolul 654. Noţiunea de superficie

  (1) Superficie este dreptul real imobiliar de a poseda şi folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcţii a superficiarului, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaţiune. (2) Dacă nu se prevede altfel, dreptul de superficie nu se poate exercita decît asupra suprafeţei construite sau…

  Citeste mai mult
 • Articolul 3. Consumatorul şi profesionistul

  (1) Are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează predominant în scopuri ce nu ţin de activitatea de întreprinzător sau profesională. Persoana fizică nu are calitatea de consumator dacă cealaltă parte a raportului juridic civil nu are calitatea de profesionist. (2) Are calitatea de profesionist orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat care, în cadrul unui raport juridic…

  Citeste mai mult
 • Articolul 1146. Exercitarea dreptului de preemţiune

  (1) Dreptul de preemţiune se exercită pe calea unei declaraţii adresate persoanei obligate. Pentru validitatea declaraţiei nu este necesară respectarea formei stabilite de lege faţă de contractul de vînzare-cumpărare. (2) După primirea de către titularul dreptului de preemţiune a ofertei conform art.1145 alin.(1) sau a exemplarului contractului conform art.1145 alin.(2), dreptul de preemţiune poate fi exercitat în termen de o lună în cazul bunurilor imobile şi în termen de 10…

  Citeste mai mult
 • Articolul 1084. Rezoluţiunea

  (1) Un contract nu poate fi rezolvit decît în temeiurile prevăzute de lege sau prin acordul părţilor. (2) Una sau ambele părţi îşi pot rezerva în mod expres prin contract dreptul la rezoluţiune pentru neexecutarea obligaţiilor, pentru alte motive sau fără motiv. (3) Contractul prin care părţile provoacă rezoluţiunea (contract de rezoluţiune) trebuie să fie încheiat în forma cerută de lege pentru contractul supus rezoluţiunii. (4) Rezoluţiunea se aplică tuturor…

  Citeste mai mult
1 2 3 255