Codul Civil al Republicii Moldova

 • Articolul 904. Justificarea datorită unui impediment

  (1) Neexecutarea obligaţiei debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului şi dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească impedimentul ori consecinţele acestuia. (2) În cazul în care obligaţia a apărut dintr-un contract sau alt act juridic, neexecutarea nu este justificată dacă debitorul ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.…

  Citeste mai mult
 • Ineficacitatea actului juridic + Articolul 328. Nulitatea absolută a actului juridic

  Adnotare prealabilă: ineficacitatea actului juridic Autor: Octavian Cazac Publicat: 12 ianuarie 2021 „Privitor ca la teatru Tu în lume să te-nchipui: Joace unul şi pe patru, Totuşi tu ghici-vei chipu-i, Şi de plânge, de se ceartă, Tu în colţ petreci în tine Şi-nţelegi din a lor artă Ce e rău şi ce e bine.” Mihai Eminescu, Glossă Ineficacitatea actului juridic ▮ I. Regândirea reglementării 1. Unul din pilonii modernizării Codului…

  Citeste mai mult
 • Articolul 654. Noţiunea de superficie

  (1) Superficie este dreptul real imobiliar de a poseda şi folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcţii a superficiarului, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaţiune. (2) Dacă nu se prevede altfel, dreptul de superficie nu se poate exercita decît asupra suprafeţei construite sau…

  Citeste mai mult
 • Adnotare introductivă: Noțiuni elementare ale dreptului civil

  Adnotare introductivă Autor: Octavian Cazac Publicat: 29 iunie 2021 | Actualizat: 17 octombrie 2021   NOȚIUNI ELEMENTARE ALE DREPTULUI CIVIL Cuprins I. Situațiile juridice subiective II. Dreptul subiectiv III. Dreptul potestativ IV. Pretenția și Acțiunea în justiție V. Excepțiile VI. Datoria și răspunderea (obligația și sancțiunea)   ▮ I. Situațiile juridice subiective 1) Introducere Funcția dreptului este de a regla interesele umane, în lumina valorilor și obiectivelor care domină în…

  Citeste mai mult
 • Articolul 1084. Rezoluţiunea

  (1) Un contract nu poate fi rezolvit decît în temeiurile prevăzute de lege sau prin acordul părţilor. (2) Una sau ambele părţi îşi pot rezerva în mod expres prin contract dreptul la rezoluţiune pentru neexecutarea obligaţiilor, pentru alte motive sau fără motiv. (3) Contractul prin care părţile provoacă rezoluţiunea (contract de rezoluţiune) trebuie să fie încheiat în forma cerută de lege pentru contractul supus rezoluţiunii. (4) Rezoluţiunea se aplică tuturor…

  Citeste mai mult
 • Articolul 1244. Dobînda în baza contractului de împrumut

  (1) În baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobînzi, a cărei rată anuală nu poate depăşi dublul ratei de referinţă CHIBOR înregistrată în ziua bancară anterioară datei în care părţile au stipulat rata dobînzii. În sensul prezentului alineat, rata de referinţă CHIBOR este rata calculată în modul stabilit de Banca Naţională a Moldovei, în baza cotaţiilor orientative/ferme ale băncilor contributorii pentru plasarea mijloacelor băneşti în lei…

  Citeste mai mult
 • Articolul 942. Dobînda de întîrziere în executarea obligațiilor pecuniare

  (1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la dobîndă de întîrziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenței plății pînă la data în care s-a efectuat plata, la rata prevăzută la alin. (2) ori la o altă rată prevăzută de dispozițiile legale speciale. (2) Rata dobînzii de întîrziere este egală cu rata prevăzută la art. 874 plus 5 puncte…

  Citeste mai mult
 • Articolul 1916. Continuarea acoperirii

  Rezoluţiunea contractului-cadru sau încetarea calităţii de membru al grupului nu afectează raportul de asigurare dintre asigurător şi membrul grupului.

  Citeste mai mult
 • Articolul 1915. Modificarea condiţiilor contractuale

  Modificarea condiţiilor contractului-cadru poate afecta contractele de asigurare individuală doar dacă se face conform cerinţelor art.1901 şi 1902, care se aplică în mod corespunzător.

  Citeste mai mult
 • Articolul 1914. Dispoziţii generale

  (1) Se consideră asigurare de grup voluntară combinarea unui contract-cadru între asigurător şi organizatorul grupului şi a contractelor de asigurare individuală încheiate în acel cadru între asigurător şi membrii grupului. (2) Dispoziţiile prezentului paragraf se aplică contractelor de asigurare individuală în care organizatorul grupului şi asigurătorul au convenit asupra aplicării lor. Cu toate acestea, dispoziţiile prezentului capitol, cu excepţia dispoziţiilor art.1909 şi 1910, nu se aplică contractului-cadru.

  Citeste mai mult
1 2 3 244