A A A + | -

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală

 

NOU §20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală PDF


Articolul 2541. Deschiderea procedurii succesorale

(1) Pentru deschiderea procedurii succesorale, un moştenitor, un creditor al masei succesorale, un legatar sau un executor testamentar depune o cerere corespunzătoare la notarul de la locul deschiderii moştenirii.
(2) În cadrul procedurii succesorale, notarului i se poate solicita, în condiţiile legii, eliberarea următoarelor acte:
a) certificatului de moştenitor;
b) certificatului de legatar;
c) certificatului de executor testamentar;
d) certificatului de custode al masei succesorale;
e) certificatului de administrator al masei succesorale.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

Articolul 308. Noţiunea actului juridic