A A A + | -

Articolul 1021. Corectarea erorilor de conţinut

(1) Profesionistul care intenţionează să încheie un contract prin punerea la dispoziţie a mijloacelor electronice pentru încheierea acestuia are obligaţia să pună la dispoziţia celeilalte părţi mijloace tehnice adecvate, efective şi accesibile pentru identificarea şi corectarea erorilor comise la introducerea datelor înainte ca cealaltă parte să facă o ofertă sau să accepte o ofertă.
(2) Dacă o parte încheie un contract din eroare, din cauza neîndeplinirii de către profesionist a obligaţiei prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, profesionistul poartă răspundere faţă de respectiva persoană pentru prejudiciul cauzat prin această neîndeplinire. Aceasta nu împiedică exercitarea unui drept întemeiat pe dispoziţiile art.339.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune